This page contains a Flash digital edition of a book.
COLOFON


WaterForum Vakblad voor de Watersector


Uitgever


AcquiMedia, Henk van der Brugge Brouwerstraat 2-4, 3364 BE Sliedrecht T +31 (0)184 - 48 10 40 E info@acquimedia.nl


Bladmanagement en advertentieverkoop Henno Ploeg, henno@waterforum.net T +31 (0)184 - 48 10 46


Hoofdredactie Jac van Tuijn, redactie@waterforum.net


Eindredactie Jeroen Bezem


Redacteuren


Esther Rasenberg, Pieter van den Brand, Marga van Zundert en Adriaan van Hooijdonk


Concept en vormgeving Blind Angle en D’sign Rotterdam


Abonnementenadministratie Waterforum Magazine wordt op aanvraag en tegen betaling van abonnementsgeld (€ 49,95 ex. BTW) toegestuurdaan relevante doelgroepen. Aanvraag en/of mutaties via info@waterforum.net


Disclaimer


AcquiMedia heeft deze uitgave op de meest zorgvuldige wijze samengesteld. AcquiMedia (hoofd)redactie en auteurs kunnen echter op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volle digheid van de gegevens. Uitgever, hoofdredactie en auteurs aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op informatie in deze uitgave.


Copyright


AcquiMedia 2018 Auteursrecht op inhoud en vormgeving zijn voorbehouden aan de uitgevere. Gehele of gedeeltelijk overname van artikelen uit WaterForum is slechts toegestaan met bronvermelding en na schriftelijke toestemming van de uitgever.


WaterForum als crossmediaal platform WaterForum biedt een platform waarbij meerdere media- vormen (magazine, website, digitaal magazine, digitale nieuwsbrief) kunnen worden ingezet voor het bereiken van uw communicatieve en commerciële doelstellingen.


Coverfoto


De Haringvlietkering gaat op een kier (foto: beeldbank.rws.nl, Rijkswaterstaat / Joop van Houdt).


www.waterforum.net


Jac van Tuijn Hoofdredacteur Waterforum Magazine


Grenzeloos water


Rivieren houden zich niet aan grenzen. Voor hydrologen en waterbeheerders lijkt dat gesneden koek. Maar toch... In deze editie van WaterForum snijden onze redacteuren een aantal onderwerpen aan waarbij de grenzeloosheid blijkbaar helemaal niet zo vanzelfsprekend is. Neem de Haringvliet- sluis. Binnenkort gaat die officieel op een kier en kan de zalm tot Basel de Rijn optrekken. In Nederland blijven we door- steggelen over of de vraag of de verzilting van de Zeeuwse wateren wel zo goed is.


Redacteur Adriaan van Hooijdonk ging op zoek naar de exportkansen voor Nederlandse watertechnologie op het ge- bied van zero liquid discharge-technologie. Geen eenvoudi- ge zoektocht, want zo eenduidig is die markt niet. Hij kwam terecht in India, waar de regering al jaren bezig is om de lozingen van afvalwater aan banden te leggen en dat pro- beert te combineren met het hergebruik van het effluent. Maar het artikel maakt duidelijk dat de mores van de Indiase watermarkt voor Nederlanders moeilijk te doorgronden zijn. Er zijn veel kleine lozende bedrijven die zich de hightech waterzuiveringstechnologie niet kunnen veroorloven.


Het thema van dit nummer is ‘Big Data’. Dat leidt al snel naar de enorme hoeveelheden data die satellieten naar de aarde sturen. Tot voor kort werden die nauwelijks gebruikt, maar de cloud heeft nu ook een enorme rekencapaciteit binnen bereik gebracht om die data te kunnen duiden. Marga van Zundert bekeek de voorspellende mogelijkheden voor het water beheer. Ze ontdekte dat we een blindelings vertrouwen hebben in hydrologische modellen, maar als het om onbe- kende algoritmische berekeningen gaat, dan weten we het ineens niet zo zeker meer. Terwijl we iedere dag op buienra- dar kijken en er geen dag voorbijgaat dat de voorspellingen niet blijken te kloppen. En toch kijken we iedere dag opnieuw, want we hebben de paraplu toch achter in de auto liggen.


Veel leesplezier


WATERFORUM OKTOBER 2018


5


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48