This page contains a Flash digital edition of a book.
WATERBEHEER


Verschillen - overeenkomsten Vanuit haar jarenlange brugfunctie tussen de Nederlandse en Bengaalse overheid bij het opstellen van het Deltaplan, heeft Terwisscha een goed beeld van de verschillen en overeenkomsten van beide nationale plannen. Gelijkenissen: • beide zijn deltalanden; • beide plannen zijn door de landen zelf gemaakt en ook specifi ek op de eigen omstandigheden toegesneden;


Een typische situatie rond een polder in Bangladesh.


• beide plannen gaan over het omgaan met onzekerheden in de toekomst.


verantwoordelijk en moest erop toezien dat het Deltaplan een koppeling zou krijgen met de vijfjaarlijkse plannen van het ministerie en de sectorale plannen van de andere ministeries.


Vierhonderd dynamische rivieren “Ik kan wel honderd redenen bedenken waarom een Delta- plan en adaptief watermanagement in Bangladesh niet zou- den werken”, vervolgt de Wageningse onderzoekster. “Maar tot nog toe is het proces niet gestopt en vindt men het dus nog de moeite waard om ermee door te gaan. Natuurlijk is het lastig om meerdere ministeries erbij te betrekken, maar er was altijd de overtuiging om dingen beter te doen, zodat de economie kan groeien en de voedselvoorziening veilig kan worden gesteld. Ze snappen heel goed dat er meer infra- structuur nodig is om steden en dorpen te verbinden, en voor voedselproductie, en dat dat dat met 400 sterk dynamische rivieren en steeds verder uitdijende steden niet makkelijk gaat worden. Gelukkig hebben we vanuit Nederland kunnen helpen om het Deltaplan te verweven met een investerings- plan voor meer infrastructuur, dat met onder andere leningen van de Wereldbank gefi nancierd kan worden. Het sein staat op groen voor een plan met 80 grote projecten.”


Belofte van het deltaplan


“Het is nooit saai in Bangladesh”, ervaart Terwisscha. “Veel gebeurt min of meer vanzelf, en lijkt zonder duidelijk over- zicht plaats te vinden. Ze zijn kampioen in het aanpakken van problemen. Als vandaag een gebied overstroomt, dan be- ginnen ze morgen al met de wederopbouw. In Nederland is alles veel meer aangeharkt en zijn we duidelijk over hoe we over dingen denken en hoe we werken. In Bangladesh heb je 64 districten met daaronder subdistricten - de upazila - en daaronder kleinere overheden - de unions. In Nederland vinden wij de samenwerking tussen provincies, gemeenten en waterschappen vanzelfsprekend, maar in Bangladesh zijn deze overheden veel minder sterk en ligt samenwerking niet zo voor de hand.”


Volgens haar is in Bangladesh op het punt van integraal waterbeheer nog een wereld te winnen en biedt het nieuwe Deltaplan de gelegenheid om de samenwerking tussen regionale overheden te versterken. “Dit zie ik als de belofte van het Deltaplan. Om nog eens goed na te denken over de relatie tussen de huidige sterke centrale aansturing uit


14 WATERFORUM NR 6


Verschillen: • Nederland is rijk en Bangladesh is pas sinds 2015 een middelinkomenland. Het Bengaalse Deltaplan is ook bedoeld om het land meer welvaart te brengen;


• in Nederland is in het waterbeheer al veel onderlinge samenwerking tussen overheden. In Bangladesh is dat veel minder en dat maakt watermanagent veel complexer;


• in Nederland ligt grote nadruk op waterveiligheid. In Bangladesh naast waterveiligheid ook grote nadruk op voedselzekerheid.


Dhaka en de decentrale uitvoering. Wij moeten Bangladesh niets willen opleggen rond adaptief deltamanagement en strategisch toekomstdenken. Als wetenschapper ben ik zeer benieuwd welke eigen ‘cocktail’ het land gaat maken. Voor mij is belangrijk dat mensen daar in beweging komen. Wij kunnen uitleggen wat zo’n denkkader voor ons betekent en dan kunnen we samen nadenken over wat het voor hen zou kunnen betekenen. Als je denkt dat het precies zo gaat als in Nederland, dan is het antwoord nee.”


“Onze inbreng als formuleringsteam is waardevol gebleken, want er ligt nu een Bengaals plan”, redeneert Terwisscha. “Of het ook echt gaat werken zullen we pas over 25 of 50 jaar weten.”


Net als in Nederland is water in Bangladesh nooit ver weg.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48