This page contains a Flash digital edition of a book.
THEMA: BIG DATA


De centrale controlekamer van waaruit Vitens het hele distributienet real time in de gaten kan houden.


Joukje Keuning, business change manager bij Vitens


eiland binnenkomen, worden automatisch gelokaliseerd. Zo kan de controlekamer precies zien waar het twitter- en tele- foonverkeer zich afspeelt.


“Bijvoorbeeld in het geval van een leidingbreuk zie je de kaart in de controlekamer verkleuren als op een van de drie para- meter (druk, fl ow, kwaliteit) de distributie onder de norm komt of als er fl ink wordt getwitterd of gebeld”, aldus Keuning.


Tandje dieper Vitens wil de real time monitoring van het hele distributienet nog verder verdiepen. Het bedrijf wil naar meer specifi eke balansgebieden, zodat operators en onderhoudsmensen die gebieden nog beter in de gaten kunnen houden. Daarop kunnen dan bij calamiteiten ook veel gedetailleerdere res- ponse-strategieën worden ontwikkeld.


In het Friese net worden de data over de waterkwaliteit af- komstig van de Eventlab sensoren al in de controlekamer verwerkt. De sensoren meten een verandering en geven daarop een signaal af. “We zijn nu aan het kijken hoe we binnenkomende data beter kunnen verwerken. Zo moeten we de gevoeligheid nog goed afstellen en ook moeten we leren hoe onze operators op dat signaal moeten reageren”, licht Keuning toe.


In het begin was het vooral learning-by-doing, erkent Keu- ning, maar inmiddels gaat de dataverwerking veel gestruc- tureerder. “Door de data van de verschillende sensoren die binnenkomen te combineren met een real time model van het distributienet, kunnen we voorspellen hoe een afwijking door het distributienet reist. Als het dan om hetzelfde probleem gaat, kunnen we dat met artifi cial intelligence ondervangen en hoeft er maar één alarm naar de controlekamer te wor- den gestuurd. Ook kunnen we veel gerichter op zoek gaan naar een eventuele lekkage. Met artifi cial intelligence hopen we in de toekomst lekkages te kunnen zien aankomen, zodat we onze onderhoudsmensen nog gerichter op pad kunnen sturen.”


Pieknivellering met gaming Eind vorig jaar won Vitens met de Water Battle-game in de VS een prijs in de categorie ‘customer interaction’. De Amerikaanse erkenning voor de game kwam vooral door de bijdrage aan het bewust maken van de consument om minder water te gebruiken op piekmomenten.


De game is ontwikkeld door Grendel Games. Aan de hand van een slimme watermeter kan een gezin punten scoren als ze hun watergebruik meer over de dag spreiden. Voor het testen van de app hebben honderden Friese scholieren twee jaar lang met hun ouders meegedaan aan de Water Battle. Vitens onderzoekt nu de mogelijkheid om de app in te zetten bij de bedrijfsvoering.


Bij een leidingbreuk, zoals hier in Arnhem, is direct de omvang van de verstoring duidelijk.


WATERFORUM OKTOBER 2018


33


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48