This page contains a Flash digital edition of a book.
THEMA: BIG DATA


Een herder in Mali zou met een app kunnen zien waar zijn kudde goed kan grazen (foto: Stamp).


Boeren met satelliet en smartphone Een boer in Afrika is vaak afhankelijk van de weergoden. Wat die zullen beschikken, moet hij of zij inschatten op basis van ervaring en een blik naar de hemel. Satellietdata brengen daar nu verandering in. “De Europese Unie stelt in het Copernicusprogramma data gratis en volledig vrij van rechten beschikbaar. Dat is echt een game changer”, stelt Ruud Grim, senior adviseur Operationeel Gebruik bij NSO (Netherlands Space Offi ce). Met die data kunnen NGO’s, overheden of bedrijven aan de slag om apps of sms-dien- sten te ontwikkelen die boeren inzicht geven in het weer en gebruik van water in de landbouw. Ook kan je tijdige adviezen geven voor zaaien, irrigeren of bestrijding van pest en zieketen.”


en smartphones. Iedereen gebruikt ze, maar slechts een en- keling doorgrondt precies hoe ze werken.” De wetenschap achter AI is net zo hard, stelt Den Hartog. Het is geen fysica, maar pure wiskunde, algoritmen. En wil je weten wat er ten grondslag ligt aan een voorspelling of relatie, dan kun je dat onderzoeken en visualiseren. Al is dat soms een pittige klus met zoveel factoren. “En”, benadrukt Den Hartog, “de tech- nologie verbetert zich nog razendsnel. We hebben onlangs een model ontwikkeld voor het stroomgebied van de Tha- mes. De Engelse autoriteiten geven die data, zodat bedrijven als Hal24K met nieuwe ideeën kunnen komen voor waterma- nagement. Onze data scientists gebruikten een pas gepubli- ceerde AI-methode op basis van neurale netwerken en dat blijkt weer echt een stap vooruit.”


Eerst zien...


Is de Nederlandse waterhuishouding over tien à twintig jaar dan gevat in één groot neuraal netwerk dat sluizen en pom- pen bedient? Zeker niet, is het eensluidende antwoord. De klassieke fysica verdwijnt niet. Waarom zou ze? Hydrologi- sche modellen hebben hun sporen ruim verdiend. AI is voor- al een toevoeging, die zich bovendien eerst nog maar eens moet bewijzen in het veld. “Bij complexe beslissingen hakt altijd een team van waterexperts de knoop door”, stelt De Jong. Mensen dus van vlees en bloed, die alle relevante ken- nis afwegen. “De komende jaren zal AI juist die experts moe- ten overtuigen van de extra waarde van artifi cial intelligence. We kijken ernaar uit, maar zijn ook kritisch.”


Het STAMP-project in West-Afrika is een voorbeeld. Her- ders in Mali kunnen dankzij een nieuwe app- of sms-dienst de weg vinden door de Sahel met het meeste water en voedsel voor hun kuddes, en naar de markt trekken waar de prijzen het hoogst zijn. Bovendien waarschuwt de dienst ook voor confl ictgebieden. De app is nu bijna een jaar in de lucht en is meer dan 1200 keer geraadpleegd. Grim: “De meeste projecten zijn nu opgestart. Over zo’n drie jaar weten we wat werkt en wat niet. De potentie is groot. Bij een project in Myanmar worden bijvoorbeeld 900.000 boeren benaderd. Zij kunnen gebruik gaan ma- ken van een informatiedienst die persoonlijk landbouwad- vies geeft op basis van gewasgegevens, satellietdata en weersvoorspellingen.”


Het door Nederland ondersteunde WaPOR-project (Wa- ter Productivity) gebruikt bijvoorbeeld satellietdata en Google Earth om te tonen hoeveel biomassa er wordt ge- produceerd per kubieke meter waterverbruik in Afrika en het Midden-Oosten. De kaarten hebben resoluties tot 30 meter, gaan tot tien jaar terug en worden elke week ver- nieuwd.


Grim is coördinator van het G4AW-programma (Geodata for Agriculture and Water) dat juist die ontwikkeling stimu- leert. Het is een subsidieprogramma van het ministerie van Buitenlandse Zaken, ingesteld om voedselzekerheid en effi ciënt watergebruik in arme landen te bevorderen. Grim: “De tijd is echt rijp voor dergelijke informatiediensten. Het mobiele netwerk breidt zich snel uit, en zeker in Azië heb- ben steeds meer mensen de beschikking over een smart- phone en zijn beter geschoold.”


Ruud Grim


De website van de FAO geeft een WaPRO-wereldkaart waarop in Afrika en het Midden-Oosten is te zien wat de jaarlijkse biomassa-watercapaciteit is in een gebied van 250x250m (veel in groen en weinig in rood).


(Netherlands Space Offi ce): “De Europese Unie stelt in het Copernicusprogram- ma data gratis en volledig rechtenvrij beschikbaar. Echt een game changer.”


WATERFORUM OKTOBER 2018


31


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48