This page contains a Flash digital edition of a book.
WATERTECHNOLOGIE


Geld verdienen met zero liquid discharge


Mooie techniek, fors prijskaartje


Door Adriaan van Hooijdonk


Waterautoriteiten in landen met waterschaarste hebben wel oren naar de techniek van ‘zero liquid discharge’. Zo’n ZLD levert geen effl uent, maar alle restwater wordt verdampt. Bij moderne ZLD-installaties wordt zoveel mogelijk water teruggewonnen voor hergebruik. De techniek is echter duur. Toch besloten twee Indiase staten om ZLD-technologie als best beschikbare techniek aan te merken. De verwachting is dat de mondiale markt voor ZLD-technologie verder zal stijgen. Maar de Nederlandse watersector heeft zijn bedenkingen.


De wereldwijde markt voor ‘zero liquid discharge’-systemen (ZLD) gaat de komende jaren fors groeien, voorspellen on- derzoekbureaus. De belangrijkste reden? Strengere wetten en regels voor lozende bedrijven om vervuiling van opper- vlaktewater helemaal te voorkomen. Tegelijk ontstaat er bij bedrijven steeds meer aandacht voor het opnieuw inzetten van gezuiverd afvalwater. Als alternatief verkopen bedrijven het teruggewonnen water en de mogelijk teruggewonnen grondstoffen aan andere ondernemingen. En dat past weer goed in de circulaire economie.


Klassieke ZLD-systemen zijn ontworpen om afvalwater te verdampen om zo de opgeloste stoffen te verwijderen en het condensaat terug te voeren naar het productieproces. Het verdampen van water vraagt veel warmte en is, zonder nabijgelegen bruikbare warmtebronnen, dus vrij kostbaar. Nu energiebesparing zo hoog op de agenda staat, lijkt ZLD-technologie ten dode opgeschreven. Maar de toepas-


sing van membraanfi ltratie biedt uitkomst. Daarmee hoeft namelijk veel minder water - het condensaat - verdampt te worden. Niettemin blijft de ZLD-markt weerbarstig, omdat de technologie zeer geavanceerd is.


Geld verdienen met export


In artikelen in vorige edities is stilgestaan bij de vraag of de innovatie van nieuwe watertechnologie niet te veel is gericht op de technologie zelf, en te weinig op vraag uit de (wereld)markt. Aansluitend hierop is de redactie van WaterForum een serie artikelen gestart over bepaalde ty- pen watertechnologie die in Nederland niet gebruikelijk zijn, maar waarvan de verwachting is dat de vraag in het buitenland gaat toenemen. De eerste in deze serie is zero liquid discharge.


WATERFORUM OKTOBER 2018


41


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48