This page contains a Flash digital edition of a book.
WATERTECHNOLOGIE


De steeds meer gangbare vorm van ZLD maakt gebruik van membraanfi ltratie, waardoor alleen nog het rejectiewater verdampt hoeft te worden en er dus minder externe energie nodig is.


Een nieuwe stap is de voorbehandeling vóóraf aan de membraanfi ltratie. Hierdoor blijft nog minder rejectiewater over en kost het indampen nog minder energie.


diverse ZLD-technologieën. “Onze samenwerking met India is gericht op nieuwe betaalbare en schaalbare oplossingen, door Nederlandse technologie met Indiase partners door te ontwikkelen voor een acceptabel prijspeil”, aldus Frerichs.


Stap te ver De papier- en pulpbedrijven in Muzzaffarnagar ondernamen volgens Bierens geen actie na de workshop van RVO. Dat veranderde toen premier Rutte en minister-president Modi van India in 2017 afspraken om samen te gaan werken aan oplossingen voor de vervuiling. Een groep Nederlandse onder nemers werkte vervolgens, met steun van de RVO, het project ‘The Hindon River – Waste to Value’ uit, dat tijdens de handelsmissie in mei 2018 naar India werd gepresenteerd. Experts die aan de workshop deelnamen, oordeelden echter dat ZLD-systemen voorlopig nog een stap te ver zijn.


Directeur en mede-oprichter van EColoRO, Erik van Sons- beek, bevestigt dat de vele kleine bedrijven in de Indiase textielsector weinig geld hebben voor ZLD-systemen. Vooral de devaluatie van de roepie en de aanstaande verkiezingen zijn daar volgens hem debet aan. “De textielindustrie, waar wij ons op richten, heeft daarom even een pas op de plaats gemaakt. Er is nu geen geld voor de invoering van ZLD- systemen.”


Erik van Sonsbeek (EcoloRO):


“De textielindustrie heeft even een pas op de plaats gemaakt. Er is nu geen geld voor de invoering


van ZLD-systemen.”


Nauwelijks handhaving Van Sonsbeek is al langere tijd in India actief met een elektro- coagulatietechniek waarmee 93 tot 96 procent van de pig- menten en de kleurstoffen uit het afvalwater kan worden gehaald. In een volgende stap wordt het water met behulp van membranen volledig gezuiverd. Van Sonsbeek zegt dat de Indiase federale overheid pakweg vijf jaar geleden is be- gonnen om ZLD-systemen als best beschikbare technologie voor te schrijven. “Maar het grote probleem is dat er nau- welijks wordt gehandhaafd. Op sommige plaatsen staan ZLD-systemen, maar die werken vaak niet, is mijn ervaring.”


Bart Jeroen Bierens (RVO): “Grote internationaal opererende ondernemingen hebben genoeg geld voor ZLD-systemen, maar veel bedrijven kunnen dergelijke systemen niet betalen.”


Hoge kosten Hoewel Van Sonsbeek met zijn bedrijf op technologiegebied grote stappen voorwaarts heeft gemaakt, loopt hij in de prak- tijk tegen de hoge kosten van brijnbehandeling aan. De ener- giekosten zijn volgens hem te hoog om op een economisch verantwoorde manier projecten uit te kunnen voeren. Daarom is het bedrijf bezig om technologieën bij elkaar te schuiven, zodat de warmte van de ene technologie gebruikt kan wor- den voor de andere. Van Sonsbeek verwacht hierdoor op termijn de kosten voor de behandeling van een kuub brijn terug te brengen van 52 euro naar zes euro.


De EcoloRO-directeur houdt zich sinds 1992 bezig met her- gebruik van water. “Als er in India een groot watertekort is door droogte, schreeuwt iedereen moord en brand. Maar als het een paar keer fl ink heeft geregend, is iedereen het pro- bleem vergeten.”


WATERFORUM OKTOBER 2018


43


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48