This page contains a Flash digital edition of a book.
WATERBEHEER


Deze zomer is begonnen met de aanleg van 6 hectare vogeleiland Bliek in het Haringvliet. Het eiland wordt gerealiseerd door zes natuurorganisaties (foto: WNF/Michiel Rotgans).


Natuurlijk is het lastig is om te zeggen hoe het ecosysteem reageert. De modellen geven geen eensluidend beeld van de effecten van het binnenkomende zout. Het is een kwestie van lerend implementeren, met de hand aan de kraan. Maar we willen beslist niet verzilten om het verzilten. Dat beeld is volstrekt verkeerd.”


Abrupt Wil Borm van Adviesgroep Borm & Huijgens, een gezel- schap adviseurs in integraal waterbeheer, ziet de Kier als niet meer dan een door de politiek ingegeven doekje voor het bloeden. “Het uitstel van de opening is kenmerkend voor deze gebrekkige maatregel. Je praat over een strook van hooguit acht kilometer. Omdat zout water zwaarder is dan zoet water, zal zich een zoute tong over de bodem van het Haringvliet uitstrekken. Van ideaal brak water is geen sprake. Door de abrupte overgang zullen de trekvissen massaal het loodje leggen.” Vismigratierivieren buitengaats zijn volgens Borm een betere oplossing. Als voorbeeld laat hij een plaatje zien van een kilometerslange meanderende brakwaterstroom voor de kust van Voorne-Putten. Door de ondiepe vlakte (tot -2 NAP) van de Slikken van Voorne en de Hinderplaat met dammen te omarmen, zal deze opslibben, waarna de aanleg van een 40 kilometer lange migratiestrook mogelijk is. “Dat is pas effectief voor de trekvissen.”


Emeritus-hoogleraar hydrologie Huub Savenije van de TU Delft zet grote vraagtekens bij het plan. “Zo’n voordelta ziet er hartstikke leuk uit, maar er zitten ongeloofl ijk veel haken en ogen aan. Ik zie de strandtentexploitanten bij Oostvoorne al


18 WATERFORUM NR 6


meteen in het geweer komen, en zo spelen er tig belangen. Iedereen voelt aan dat dit hem nooit gaat worden.” Dat er een zoute tong op de Haringvlietbodem komt te liggen, klopt niet, stelt Savenije. “Er zal een geleidelijke overgang van zout naar zoet ontstaan. Het water op de zeebodem, waar de vissen liggen te wachten, is bovendien al brak.” Savenije gaat de geplande kier van tien centimeter niet ver genoeg. “Kijk of je niet verder kunt gaan. Hoe verder, des te beter voor de vismigratie.”


Voorstel van adviesbureau Borm+Huijgens om een riviermonding in de Noordzee aan te leggen.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48