This page contains a Flash digital edition of a book.
THEMA: BIG DATA Case: Big data bij Vitens


Minder gemopper dankzij betere communicatie


Door Jac van Tuijn


Het distributienet van drinkwaterbedrijf Vitens beslaat vijf provincies en het bedrijf is al zover geautomatiseerd dat het op een scherm real time kan zien hoe het staat met de druk, fl ow en kwaliteit van het leidingwater in het net. Dat is niet alleen handig voor het onderhoud en het signaleren van calamiteiten, Vitens is hiermee ook in staat op tijd en gericht te communiceren met de klanten. Zo voorkomt de inzet van Big Data een hoop gemopper.


Drinkwaterbedrijf Vitens heeft zich tot doel gesteld in 2025 het hele distributienet volautomatisch te kunnen sturen op druk, fl ow en kwaliteit. De afgelopen jaren is daar al hard aan gewerkt en het bedrijf beschikt inmiddels over een controle- kamer waar het hele distributienet in vijf provincies real time wordt bewaakt op druk en fl ow. In het leidingnet rond Leeu- warden zijn nu ook de eerste Eventlab-sensoren geplaatst, die veranderingen in de waterkwaliteit kunnen signaleren. In de controlekamer komt een enorme berg data binnen en Vitens begint steeds beter te leren hoe het die data kan ontsluiten. Datascientists en netwerkmodelleurs zijn hiermee speciaal belast en assisteren de controlekamer en het ma- nagement.


Drukval


“Afgelopen zomer konden we goed zien hoe in bepaalde de- len van ons distributienet de druk terugliep”, vertelt Joukje Keuning, business change manager bij Vitens. “Op warme dagen namen klanten bij thuiskomst van het werk veel meer water af dan gebruikelijk, waardoor wij niet overal konden voldoen aan de vereiste druk van 25 m waterkolom. In de controlekamer konden we die drukval real time volgen.”


Tot verrassingen kwam het volgens Keuning niet. “De loca- ties waar de drukval optrad, waren bij ons al in beeld en tot echte problemen is het nergens gekomen.” De Vitens-klanten zijn wel geïnformeerd over de mogelijkheid dat het drinkwater minder snel uit hun kraan komt, maar die waarschuwing is landelijk gedaan, want de drukval op de piekuren speelde ook bij andere drinkwaterbedrijven.


“We zien dat de consument zo’n waarschuwing waardeert. Door vooraf te laten weten dat de levering niet optimaal zal zijn, geeft dat bij de consument het idee dat wij al weten dat er iets speelt. Dat wekt vertrouwen en voorkomt heel veel negatieve reacties”, zo ervaart Keuning.


De realtimedata uit het distributienet kunnen ook in willekeurige kantoorruimten worden geprojecteerd, zodat ook het management ermee kan werken.


Contact met klanten In de controlekamer worden niet alleen de data verzameld die de sensoren in het distributienet doorsturen. Vitens verzamelt in het verzorgingsgebied ook systematisch data uit twitterbe- richten. Alle berichten die met de levering van drinkwater te maken kunnen hebben, worden direct in kaart gebracht. Ook de herkomst van telefoontjes van klanten die bij het storings-


32 WATERFORUM NR 6


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48