This page contains a Flash digital edition of a book.
ACTUEEL


Genomineerden Waterinnovatieprijs 2018


Twaalf van de 124 inzendingen zijn genomineerden voor de Waterinnovatieprijs 2018, in vier verschillende categorieën. De prijzen worden uitgereikt op 29 november in de Rijtuigen- loods in Amersfoort. Waterveiligheid • Grofzandbarrière van Waterschap Rivierenland, Deltares en POV-piping


• Monitoring grasmatkwaliteit op waterkeringen van Waterschap Rijn en IJssel


• Project Ruimte voor de Rivier IJsseldelta Schoon water • Boeren met sensoren voor waterkwaliteit van Waterschap Aa en Maas


• ‘New Hart’ voor rwzi van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier


• NextGen circulaire waterinnovaties van Waterschap De Dommel en Abdij Koningshoeven


Voldoende water • Blauwe sportparken van Waterschap De Dommel • Sturen met grondwater Spengen van het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden


• Urban waterbuffer Spangen van Consortium Urban Waterbuffer


Circulaire economie • Vivimag van Wetsus • Tomaten groeien op restwater suikerbieten van Glastuinbouw Nieuw Prinsenland


• Gesloten waterkringloop Super Local van Waterschapsbedrijf Limburg Tot 25 november is het mogelijk uw stem uit te brengen voor de publieksprijs op www.waterinnovatieprijs.nl


Opkomende stoffen: niet toxisch maar nog steeds moeilijk verwijderbaar


Het RIVM maakte in september de risicobeoordeling be- kend van 42 stoffen waarvan de concentraties die wor- den gemeten in het oppervlaktewater hoger zijn dan 0,1 microgram/liter. Dit is de signaleringswaarde die drink- waterbedrijven hanteren die gebruikmaken van Rijn- en Maaswater. Het RIVM constateerde dat de betreffende stoffen bij deze lage concentraties in drinkwater ‘geen risico voor de gezondheid vormen’.


WaterCampus gaat alliantie aan met vijf andere watertechhubs


Vertegenwoordigers van watertechhubs uit Singapore,


Zuid-Korea, China, Israël, de VS en Nederland tekenden tijdens de European Water Tech Week in Leeuwarden een verklaring om te gaan samenwerken op het gebied van het ontwikkelen van nieuwe watertechnologie, het vermarkten ervan en het stimuleren van toptalent (lees ook hierover op pag. 20-21).


De conclusie schoot bij de drinkwaterbedrijven die Rijn- en Maaswater innemen in het verkeerde keelgat. “Slechts 5 van de 42 onderzochte stoffen zijn met een eenvoudige drinkwaterzuivering goed te verwijderen”, reageert direc- teur Maarten van der Ploeg van RIWA Maas. “Daarnaast blijkt dat maar liefst 8 van de 42 stoffen de signalerings- parameter uit de Drinkwaterregeling overschrijden. Deze stoffen overschreden tussen 2013 en 2015 gedurende 30 dagen of meer een concentratie van 1 µg/l, waardoor drinkwaterbedrijven een ontheffi ng hebben moeten aan- vragen om rivierwater te kunnen blijven innemen.” Van der Ploeg stelt: ‘wat er niet inzit, hoef je er ook niet uit te halen’ en wat hem betreft worden de moeilijk uit water verwijderbare stoffen er bij de bron uitgehaald en niet bij de drinkwaterbedrijven.


Grote stap voor riothermie op rwzi Utrecht


Rwzi Utrecht krijgt niet alleen de grootste Nereda-in- stallatie ter wereld, maar ook de grootste warmtepomp (25MW) van Nederland. Energiebedrijf Eneco gaat de pomp bouwen die warmte gaat halen uit het binnenko- mende rioolwater. Vanaf 2021 zal die warmte aan het stadswarmtenet in Utrecht worden geleverd. Op de foto: Michiel van den Berg van Eneco (l) en Constantijn Jansen op de Haar van De Stichtse Rijnlanden tekenen een over- eenkomst op de locatie waar de warmtepomp zal worden geplaatst.


WATERFORUM OKTOBER 2018


7


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48