This page contains a Flash digital edition of a book.
WATERBOUW Sterke fl uctuaties door grote projecten


Waterbouwmarkt trekt even aan


Door Jac van Tuijn


De afgelopen drie jaren waren mager, maar 2018 en 2019 beloven weer groei voor de waterbouwsector. Daar houdt het goede nieuws van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) echter op, want na 2019 gaat de markt weer fors dalen. De ambities voor het waterbeheer zijn hoog, maar blijkbaar gaat de waterbouwmarkt daar niet echt van profi teren. Het draait vooral om de grote projecten van Rijkswaterstaat en daar zit niet altijd continuïteit in.


De waterbouwsector staat de komende decennia voor om- vangrijke opgaven die gerealiseerd moeten worden binnen stringente randvoorwaarden rond tijd en budget, en met ambitieuze maatschappelijke doelstellingen voor circulariteit, duurzaamheid en de energietransitie. Dit schetst het rapport ‘Opgaven en kansen in de waterbouw 2018-2028’ dat on- langs door het EIB is uitgebracht. Onderzoekers van het EIB gingen op zoek naar de belangrijkste opgaven en kansen voor de waterbouw in de komende tien jaar.


Eindelijk weer groei


De waterbouwmarkt heeft volgens de onderzoekers enkele jaren van krimp achter de rug, door het afl open van grote projecten en de afbouw van de stimuleringsregeling na de crisis in 2008. In 2017 had de waterbouwmarkt nog maar een omvang van circa 2,7 miljard euro. Het EIB voorspelt dat de productie op de waterbouwmarkt in 2018 en 2019 sterk toeneemt met 6,5, respectievelijk 3,5 procent. In 2019 ver- wacht het EIB een piek met een omvang van ruim 2,8 miljard euro. In 2020 en 2021 valt de productie weer terug naar het niveau van 2017.


Wat zijn de verwachtingen voor 2018 en 2019? • De productie op de waterbouwmarkt neemt sterk toe met 6½, respectievelijk 3½ procent.


• Die groei komt vooral voor rekening van Rijkswater- staat, dat in twee jaar circa 25% meer investeert in waterbouwkundige werken.


• Orderportefeuilles zijn toegenomen en de komende tijd zullen bedrijven daarom ook hun personeelsbestand uitbreiden.


• Waterbouwbedrijven verwachten verbetering van het prijspeil.


Bron: EIB, september 2018


De waterbouwproductie gaat in 2019 weer pieken, maar loopt daarna weer snel terug. Bron: EIB, September 2018


44 WATERFORUM NR 6


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48