This page contains a Flash digital edition of a book.
Partnership Talking Traffic Een concreet voorbeeld van hoe overheden en markt samenwerken aan real-time informatie-uitwisseling naar weggebruikers is het Partnership Talking Traffic: het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat, andere decentrale overheden en zo’n twintig marktpartijen uit de verkeersindustrie, telecom, automotive sector en dienstverlening werken aan de ontwikkeling van innovatieve verkeerstoepassingen. Doel is de bereikbaar- heid, doorstroming, verkeersveiligheid en leefbaarheid op zowel snelwegen als stedelijke en provinciale wegen, in de drukste regio’s en steden, te verbeteren door real-time informatie-uitwisseling tussen weggebruikers en verkeerssystemen mogelijk te maken.


De toekomst van incar-technologie


Een van de ondernemingen die zich wereldwijd bezighoudt met incar-technologie is digitale kaartenmaker Here. Head of Industry Relations Ahmed Nasr vertelt wat de mogelijkheden zijn van deze innovatieve technologie.


Ahmed Nasr


Wat zijn de recentste ontwikkelingen op het gebied van incar-technologie? “Auto’s zijn meer en meer verbonden via het internet. Daarnaast zie je de intelligentie via


auto’s toenemen. Bijna de helft van de auto’s in Europa beschikt inmid- dels over een ingebouwde incar-technologie. Een jaar of vijf geleden was dit ongeveer 30 procent. Er is dus duidelijk sprake van een trend.”


Welke mogelijkheden biedt dit? “Traffic services vertellen de weggebruiker onder meer hoe druk het is op de weg, welke maximale snelheden zijn toegestaan en geven alternatieve reisroutes en risicowaarschuwingen. De bestuurder krijgt dus allerlei ver- keersinformatie die hij nodig heeft om zo snel en veilig mogelijk van A naar B te reizen. In de toekomst is dit zelfs mogelijk op basis van een persoonlijk profiel. Het systeem heeft dan kennis van het persoonlijke dagelijkse gebruik van de auto. Hij weet hoe laat je de kinderen naar school brengt en wanneer je moet vertrekken om onderweg naar je eer- ste afspraak ook nog je favoriete koffie te kunnen drinken. Mocht het nodig zijn dan raadt het systeem je aan een deel van de route met een ander vervoermiddel te voltooien, bijvoorbeeld met het openbaar vervoer.


De informatie die je krijgt, is dus gepersonaliseerd op jouw individuele behoeften.”


Hoe verhoudt zich dat tot de wens van privacy die voor veel mensen geldt? “Voor alles wat wij maken is privacy de leidraad bij het ontwerpen. Privacy by design. Alle soorten data die wij verzamelen, respecteren de toegepaste privacywetgevingen, zowel Europees als wereldwijd. Het is trouwens zo dat 80 procent van de gebruikers van connectivity bereid zijn hun informatie geanonimiseerd vrij te maken om hiervoor waardevolle informatie terug te krijgen. Zij geven dus toestemming de door hun opge- wekte data via de cloud te delen met andere gebruikers. Volledig ano- niem dus.”


Wat is een nieuwe, innovatieve techniek die jullie aan het ontwikke- len zijn? “Een van de technieken die wij nu ontwikkelen is Electronic Horizon. Dit is software die in de auto wordt geïnstalleerd om de weg vóór de auto te verkennen. Het is dan mogelijk te bepalen wat de optimale route van de auto is. Dus stel: je rijdt met je auto richting een onoverzichtelijk kruispunt en van de andere kant nadert een auto die de bestuurder zelf niet kan zien. Via de software neemt de cruise control van de auto dan de rijtaken over zodat een botsing kan worden voorkomen.”


Wat verwachten jullie van de toekomst? “Wij geloven heel sterk in de toepassing van car sensor data voor het ontwikkelen van de zelfrijdende auto, ook in stedelijke gebieden.”


Nr.3 - 2017 OTAR O Nr.3 - 2017TAR 45


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48