This page contains a Flash digital edition of a book.
Consortium Grensmaas bereikt mijlpaal hoogwaterbescherming


Limburg veel veilig rampscenario’s als


Na tien jaar is de eerste grote mijlpaal van het project Grensmaas in zicht. Uiterlijk 31 de- cember 2017 zijn de rivierverruiming en de dijkversterking zover gevorderd dat hoogwa- tergolven zoals in 1993 en 1995 geen bedreiging meer vormen voor de inwoners. Als die rampscenario’s zich opnieuw voordoen, verslindt de rivier geen complete dorpen meer. Directeur Kees van der Veeken van Consortium Grensmaas en Laurens Ebberink, project- manager van Rijkswaterstaat Maaswerken, over het grootste rivierproject in uitvoering in Nederland. Een gezamenlijke conclusie vooraf: het werk aan de Maas is nooit af.


“H


et project Grensmaas kun je vergelijken met de bouw van een huis.


We bereiken dit jaar het hoogste punt. Tijd voor een feestje. Maar de afwerking en het tuinontwerp moeten nog gestal- te krijgen. Dat kost tijd.” Met die beeld-


26 Nr.3 - 2017 OTAR


spraak verduidelijkt Kees van der Vee- ken dat het project Grensmaas met het bereiken van de hoogwaterdoelstelling nog lang niet af is. De Maas krijgt bij- voorbeeld nog twee nevengeulen in Vis- serweert en Maasband. Ook krijgt de ri- vier in Sittard-Geleen en Stein nog wat


extra ruimte. En de komende acht jaar wacht nog de ontwikkeling van ruim duizend hectare natuur en de resteren- de winning van in totaal 64 miljoen ton zand en grind. De hoogwaterbescher- ming en de natuurontwikkeling worden betaald met de opbrengst van die delf-


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48