This page contains a Flash digital edition of a book.
COLOFON OTAR


Vakblad voor managers beheer en onderhoud infrastruc- tuur. Uitgave onder licentie van de Vereniging van Infra- beheerders (VIB), voorheen VWAR, www.vib-infra.nl Uitgave 3-2017, jaargang 98 www.otar.nl Verschijnt 8x per jaar ISSN 0376-6799


Doelgroep Managers beheer en onderhoud infrastructuur en mobiliteit binnen het bedrijfsleven


(grond-, weg en waterbouw), Rijkswaterstaat, provincies, gemeenten, waterschappen en onderwijsinstellingen.


Uitgever AcquiMedia, Brouwerstraat 2-4, 3364 BE Sliedrecht, Henk van der Brugge, tel. 0184-


advertentieverkoop AcquiMedia, Wim Boer, Fabiënne Leenart, tel. 0184-481042, info@otar.nl


begeleiding leden Redactie Advies Commissie VIB: Kees Abrahamse, Rindert van Dalen, Paul Huisinga, Henk van de Laak, Jos van Maarschalkerweerd, Chris Westhuis, Jan Pijnappel, Bart van der Roest, Gerrit Schenk.


kunt u mailen naar info@otar.nl


Vormgeving en druk Maarten Molenaar, Senefelder Misset B.V. Abonnementsvormen,


l o ss e adreswijzigingen zie www.otar.nl


AcquiMedia heeft in nauwe samenwerking met de Redactie Advies Commissie van de VIB deze uitgave van OTAR samengesteld. De VIB en de uitgever zijn zich bewust van hun verantwoordelijkheid aangaande inhoud en vormgeving van het magazine OTAR. Desalniettemin aanvaarden zij geen aansprakelijkheid voor eventueel in deze uitgave voorkomende onjuistheden. Reproductie van artikelen of delen van artikelen uit dit blad, op welke wijze dan ook, is uitsluitend toegestaan na voorafgaande toestemming van de uitgever.


OTAR als crossmediaal platform OTAR biedt een platform waarbij meerdere mediavormen (bijv. tijdschrift,


website, digitaal magazine, digitale nieuwsbrief) kunnen worden ingezet voor het bereiken van uw communicatieve en commerciële doelstellingen.


OTAR Digitaal


Hoofd- en eindredactie Astrid Melger. Redactie Edith Andriesse, Olav Lammers, Richard Mooyman, Wink Sabée, Jos van Maarschalkerweerd. Advies en


481041, info@acquimedia.nl Bladmanagement en


redactioneel


Redactie-adres Verhaalsuggesties, persberichten, productnieuws, evenementen, noviteiten en reacties


Innoveren? ui t g av e n,


Moeten waterschappen en andere overheden personeel uit gaan wisselen om expertise beter uit te nutten en innovatiekracht te bevorderen? Als het aan André Bol, directeur van het Hoogheemraadschap van Rijnland, ligt wel. Hij legt in deze OTAR uit wat we van de werkwijze van het Hoogwaterbeschermingsprogramma kunnen leren. Ook Roeland Hillen, directeur van het Tweede HWBP, en andere betrokkenen geven uitleg over verschillende innovaties die in dit programma zitten.


OOTAR is tevens digitaal beschikbaar met extra’s als videobeelden , diverse links informatie


en achtergrond-


Sowieso is innovatie een onderwerp dat in dit nummer op allerlei manieren terugkomt. Bijvoorbeeld bij de nieuwe remedies tegen piping. Deltares deed onderzoek naar nieuwe maatregelen die piping tegengaan. Die moeten voorkomen dat de stroming van water onder een dijk zand kan meevoeren, waardoor onder de dijk ‘pipes’ ontstaan die uiteindelijk tot doorbraak van de dijk kunnen leiden. En op het gebied van Incident Management wordt gekeken hoe door het koppelen van data het fi leleed na een ongeluk zoveel mogelijk kan worden beperkt.


3 2017


jaargang 98 www.otar.nl


Mooi toch al die vernieuwing? Maar soms is het beter om te vertrouwen op proven technology. Dit deed de combinatie OpenIJ bijvoorbeeld bij de inschrijving op de nieuwe zeesluis in IJmuiden. Hier werd juist niet voor een innovatieve oplossing gekozen, maar voor het slimmer inzetten van bestaande technieken. Zo is het risico op uitval zo klein mogelijk gehouden.


André Bol, Hoogheemraadschap Rijnland


‘HWBP voorbeeld voor aanpak grote vraagstukken in Nederland’


Zeesluis IJmuiden


Project Grensmaas LIMBURG BESCHERMD TEGEN WATER


Ook bij OTAR discussieren we regelmatig over de juiste richting als het gaat om het vertrouwde of meer innovatie. Meer digitaal en minder papier? Meer kortere of juist langere artikelen? Meer technische diepgang of gaan we voor juist makkelijk leesbare artikelen? Van welke innovatie bij OTAR wordt u als lezer nou blij? Dat willen we graag van u vernemen.


Astrid Melger (amelger@otar.nl) Hoofdredacteur OTAR


Nr.3 - 2017 OTAR O Nr.3 - 2017TAR 3


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48