This page contains a Flash digital edition of a book.
De Dijkdeuvel als innovatieve dijkversterking tussen


Hagestein en Opheusden Beperkte hinder


Door het gebruik van Dijkdeuvels wordt de omgeving veel minder belast dan met traditionele dijkversterkingsmethoden, zoals bijvoorbeeld het plaatsen van damwanden.


Een groot voordeel van de Dijkdeuvels is dat ze met klein materieel binnen het bestaande dijkprofi el worden aangebracht. Hierdoor is het mogelijk om de dijk toegankelijk te houden voor verkeer tijdens de uitvoering en hinder te beperken voor de omgeving.


Toekomstbestendig


Dijkdeuvels vormen geen belemmering voor de grondwaterstroming en eventuele toekomstige uitbreidingen zijn eenvoudig te realiseren door extra dijkdeuvels te installeren. Dat is bijvoorbeeld niet mogelijk bij traditionele methoden van dijkversterking, zoals het aanbrengen van damwanden.


Na een aantal pilots zijn Dijkdeuvels voor het eerst succesvol toegepast op project ‘Dijkverbetering Hagestein-Opheusden’ in opdracht van Waterschap Rivierenland.


Door het installeren van Dijkdeuvels tot in het dieper gelegen zand wordt de stabiliteit van de dijk vergroot


Consortium Dijkdeuvel


Het consortium bestaat uit vier partijen: Van Oord Nederland en GMB Waterveiligheid & constructies, BAM Infra Speciale Technieken als uitvoerende partij en Royal Haskoning DHV als ingenieursbureau. Kijk voor meer informatie over Dijkdeuvels op:


www.dijkdeuvel.nl


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48