This page contains a Flash digital edition of a book.
Ondanks alle enthousiasme en blijd- schap over het bereiken van de hoog- waterdoelstelling zijn er ook wat pijn- puntjes, vooral terug te voeren op de lange contractduur. Er is afname van de kennis bij bestuurders en ambtenaren over de contractuele afspraken uit 2005. Gemeenten die opeens komen aanzet- ten met compensatie-eisen als bo- men moeten wijken voor dijkversterkin- gen. “Terwijl we voor meer dan duizend hectare nieuwe natuur zorgen,” bena- drukt Van der Veeken. Nieuwe bestem- mingsplannen en natuurvisies, die soms haaks staan op de contractuele afspra- ken, zorgen ook voor rimpelingen. Rijks- waterstaat Maaswerken en het Consor- tium hebben afgesproken samen een nieuwe informatieronde te maken langs ambtenaren en bestuurders. “We zijn er ook om de partijen te verbinden”, stelt Ebberink.


Bewustzijn Hij en Van der Veeken zijn het trouwens ook roerend met elkaar eens dat het re- aliseren van de hoogwaterbescherming een uiterst belangrijk moment is om het bewustzijn over de risico’s van rivier- overstromingen te versterken. Dat is na bijna een kwart eeuw nagenoeg wegge- ebd. Van der Veeken: “Het liefst ook lan- delijk. Dit is zo’n mooi project. Dat ver- dient gewoon nationale belangstelling.”


Ervaringsdeskundigen


De permanente strijd tegen het water in Nederland wordt inmiddels begeleid door een compleet legioen aan deskun- digen en adviseurs. Maar de beste des- kundigen zijn toch de Maasbewoners zelf, die soms al een mensenleven langs de oever wonen en alle nukken van de Maas hebben leren kennen. Zoals Ria Dubois uit Geulle aan de Maas bijvoor- beeld. “Na een regenperiode staat het Maaswater nu zeker een meter lager dan voor de rivierverruiming.” Of Sander Bastings uit Itteren, zelf oud-manager van Rijkswaterstaat. “De effecten van de extra ruimte die de Maas heeft ge- kregen zijn overduidelijk. Dat komt bo- venstrooms zelfs ten goede aan de stad Maastricht. De ingrepen in Borgharen en Itteren werken door tot in de binnen- stad. Overduidelijk. Mooi toch?”


Voor het project Grensmaas zijn in Itteren (foto) en Trierveld in Sittard-Geleen twee werkhavens aangelegd voor de grindproductie.


Voor de rivierverruiming wordt zwaar en speciaal geconstrueerd materieel ingezet.


De cijfers van het project Grensmaas Werk op twaalf locaties tussen Maastricht en Roosteren Totale traject is 43 kilometer Versterking van 12 kilometer Maasdijken Verplaatsing van 100 miljoen ton grond Winning van 54 miljoen ton grind en 10 miljoen ton zand Kosten 700 miljoen euro Aantal medewerkers: gemiddeld 200 en tijdens pieken 300


Bron foto’s:


Annemiek Mommers, Jac Beekers, Rijkswaterstaat en Jeroen Kuit


Meer informatie: www.grensmaas.nl


Nr.3 - 2017 OTAR O Nr.3 - 2017TAR 29


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48