This page contains a Flash digital edition of a book.
Zeesluis IJmuiden


Bewezen techniek zorgt voor minimale hinder scheepvaart


In IJmuiden wordt momenteel gebouwd aan de grootste zee- sluis ter wereld. Een megaproject, dat eind 2019 opgeleverd moet worden. Wat dit project zo bijzonder maakt, is volgens Jan Rienstra, omgevingsmanager bij Rijkswaterstaat, de wijze waar- op aannemersconsortium OpenIJ de vertaling heeft gemaakt van de EMVI-eisen van Rijkswaterstaat naar de wijze van bou- wen. “Het economisch belang is vertaald in het EMVI-criterium ‘beperken hinder voor de scheepvaart’ oftewel tijdens de ver- bouwing moet de winkel open blijven.” Tekst: Jos van Maarschalkerweerd


32 Nr.3 - 2017 OTAR


E


r is een aantal redenen, dat heeft geleid tot het besluit om een nieuwe sluis te bouwen in IJmui-


den. De belangrijkste reden is dat de uit 1929 stammende Noordersluis het einde van zijn technische levensduur bereikt in 2029. Dat zou betekenen dat in de na- bije toekomst fors geïnvesteerd moet gaan worden in deze sluis. Een twee- de belangrijke reden is dat zeesche- pen steeds groter worden, waardoor de Noordersluis te klein wordt en de bereik- baarheid, en daarmee de internationale concurrentiepositie, van de havens van Amsterdam in het gedrang komt. Een derde belangrijke reden is de stijging van de zeespiegel, waardoor strengere eisen worden gesteld aan onze primai- re waterkering. Omdat het sluiscomplex


bron: ZUS


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48