This page contains a Flash digital edition of a book.
Incar-technologie


Veiliger, sneller en goed voor de leefomgeving


Rijkswaterstaat wil een veilige weg, doorstroming van het verkeer én een schonere leefomgeving. Daarom wordt, naast het gebruik van wegkantsystemen, steeds meer ingezet op incar- technologie. Folkert Bloembergen, projectmanager Talking Traffic bij Rijkswaterstaat, vertelt over recente ontwikkelingen van in- car-technologieën en over de kansen die dit publieke en private partijen biedt. “Door het leveren van waardevolle informatie over de wegomstandigheden in de auto’s van weggebruikers proberen we een win-winsituatie te ontwikkelen.” Tekst:Wink Sabée


42 Nr.3 - 2017 OTAR N


ederland is een van de ver- keersveiligste landen ter we- reld. Maar het kan nog veiliger, elke verkeersdode is er per slot van re- kening één teveel. Een van de belang- rijkste oorzaken van ongelukken in het verkeer zijn kopstaartbotsingen: een automobilist merkt filevorming niet tij- dig op en rijdt tegen de achterkant van een file aan. Naast auto- en letselscha- de heeft dit ook langere files tot gevolg. Nu de economie weer aantrekt, stijgt het aantal files ook. Tel daarbij op de klimaatdoelstellingen die Nederland wil realiseren en het is duidelijk dat er iets moet gebeuren. “Om deze redenen heeft Rijkswaterstaat een aantal jaren gele- den besloten te participeren in smart mobility”, zegt Bloembergen. “Het doel is om op alle drie deelgebieden vei-


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48