This page contains a Flash digital edition of a book.
COLUMN Maxime Verhagen


Geachte mevrouw Schippers, Er is in de media toenemende aandacht voor onze infrastructuur, onge- acht of dat onze autowegen, vaarwegen, spoor of luchtvaart is. In een paar dagen tijd verschenen er berichten over de toenemende drukte op de start- en landingsbanen van Schiphol, berichten over toename van het aantal ongevallen op de weg én een pleidooi voor meer budget, om te in- vesteren in onderhoud én te investeren in uitbreiding van de infra.


Geachte mevrouw Schippers, het nieuwe kabinet wacht een belangrijke taak. Want met handel en logistiek verdienen we ons brood. Om de ver- wachte economische groei ook echt om te kunnen zetten in meer wel- vaart voor alle Nederlanders, moet aan meer economische activiteiten echter wel ruimte worden geboden. Een goede doorstroming en afhande- ling van het vrachtverkeer over de weg, het water, het spoor en door de lucht is daarbij cruciaal.


Maxime Verhagen Voorzitter Bouwend Nederland


Anders gezegd; willen we de ingeslagen weg van economische voor- spoed blijven bewandelen, en ik neem aan dat we dat nastreven, dan zul- len we naar onze wegen en sporen moeten kijken. Op peil houden van het bestaande, en ruimte maken voor aanvullende mogelijkheden. Iets meer dan 17 miljoen Nederlanders rekenen daarop.


Pleit Verhagen dan voor extra asfalt? Nee, ik pleit voor innovatieve en robuuste infrastructuur. Voor meer mogelijkheden op spoorwegen, wa- terwegen en voor efficienter gebruik van bestaande wegen. En ja, soms moet er ook wat extra’s bij. Ik pleit voor slim gebruik van nieuwe materia- len, voor wegen die zich nu al zouden lenen voor auto’s met een autopilot systeem zodat de ontwikkeling van wegen en auto’s gelijk op gaan. Maar bovenal pleit ik voor vernieuwende infrastructuur die is ontwikkeld door wegbeheerders, ontwerpers, gebruikers, GWW-bedrijven en opdrachtge- vers samen.


Geachte mevrouw Schippers, ik pleit voor een nieuw kabinet dat jaarlijks één miljard euro extra overheeft over onze verkeersaderen. En ik vraag of dat geld niet alleen besteed kan worden, maar samen met elkaar slim kan worden geïnvesteerd.


Nr.3 - 2017 OTAR O Nr.3 - 2017TAR 11


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48