This page contains a Flash digital edition of a book.
De nieuwe sluis in IJmuiden: uitdagingen op ieder


De bouw van een nieuwe sluis, het klinkt als een project zoals er wel meer zijn in een land vol waterwegen. Maar schijn bedriegt, want het ontwerp en de bouw van de nieuwe zeesluis in IJmuiden vormen een project van de buitencategorie. De sluis wordt gebouwd met een lengte van 500 meter, een breedte van 70 meter en een diepte van 18 meter.


H


et wordt de grootste zeesluis ter wereld die ook nog eens onderdeel van de Nederlandse zeewaterkering vormt. In het vakjargon gaat het om een ‘dubbelke-


rende sluis’ met identieke deuren in binnen- en buitenhoofd. Bij hoogwater kunnen zowel de deur aan de zeezijde (buiten- hoofd) als aan de kanaalzijde (binnenhoofd) ingezet worden als waterkering. Voordeel van deze constructie is dat er maar één reservedeur nodig is. Dat scheelt tijd en geld, nu tijdens de bouw en later bij het onderhoud voor de eerste 26 jaar ook een verantwoordelijkheid van het aannemersconsortium OpenIJ, die de opdracht van Rijkswaterstaat in 2015 gegund kreeg.


Groot project Een omvangrijk project als dit wordt doorgaans in een groot aantal deelprojecten en -contracten opgesplitst. Een van die deelprojecten bestaat uit de sluisgebonden installaties, een onderdeel dat de OpenIJ-deelnemers BAM Infra Verkeers-


36 Nr.3 - 2017 OTAR


techniek en Vialis gezamenlijk voor hun rekening nemen. Aart van Rumt, namens Vialis projectleider van dit onderdeel, legt uit waar het om gaat: “Bij die sluisgebonden installaties moet je denken aan bediening en besturing, energie, communica- tie door middel van informatie- en zichtsystemen zoals CCTV en audio-installaties. In totaal gaat het om negenentwintig verschillende systemen. Onderdeel van ons project zijn ook nog acht soorten verlichting – onder meer verlichting voor de scheepvaart, voor het wegverkeer, voor het terrein en werk- plekverlichting voor binnen en buiten – en vier energiesyste- men.” Enig optelwerk leidt tot de conclusie dat de scope van Van Rumts werkzaamheden zich uitstrekt over 37 verschillen- de systemen.


Sluizen, tunnels en waterzuivering Het is, ook voor Vialis, een groot project. De onderneming is vooral bekend van projecten op het gebied van het wegver-


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48