This page contains a Flash digital edition of a book.
Bewoners centraal in innovatief dijkverbeteringsproject


De winnaar van de InfraTech Innovatieprijs was het dijkverbeteringsproject Kinderdijk-Schoon- hovenseveer (KIS). Wat het project volgens de jury zo bijzonder maakt, is ‘de enorme combi- natie van innovatieve concepten in een com- plex project en optimaal omgevingsmanage- ment’. Een van de innovatieve concepten waar de jury op doelt, is de toepassing van boorpalen om de dijk te verstevigen op plaatsen waar an- dere methodes door trillingsgevaar en simpel- weg ruimtegebrek geen optie bleken.


H


et dijkverbeteringsproject, uitgevoerd door van de combinatie Mourik en BESIX in opdracht van Water- schap Rivierenland, bestrijkt een traject van zeven-


tien kilometer. Drie kilometer daarvan is voorzien van boor- palen, damwandconstructies en diepwanden. Daarmee is de dijk klaar voor de toekomst. “Versteviging was nodig”, stelt Uitvoerder constructies Marc de Schepper van BESIX, “om- dat de dijk door stijgend water vanwege klimaatsverandering niet meer aan de huidige veiligheidsnormen voldoet.” Dit was aanleiding voor Waterschap Rivierenland om een aanbeste- ding uit te schrijven voor een veilige dijk en met de eis om de ongeveer 450 bewoners en bedrijven in het gebied rond de dijk zoveel mogelijk te ‘ontzorgen’. Met andere woorden: in- schrijvers werden aangespoord te komen met oplossingen en ideeën waarin de burger centraal stond.


Bereikbaarheid en schaderisico’s Wat maakte deze eis zo complex? Dat heeft onder andere te maken met de ligging van veel woningen en bedrijfspanden relatief dichtbij de dijk en het gegeven dat de dijk ook dient als primaire doorgaande weg voor verschillende dorpskernen. “Bereikbaarheid was een belangrijk thema”, zegt projectleider GWW Emile Crusifi x, van Mourik in Groot-Ammers. Daarnaast


18 Nr.3 - 2017 OTAR


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48