This page contains a Flash digital edition of a book.
LBC tijdens bouw nieuwe steiger ongehinderd operationeel


De lange termijnovereenkomst die tussen LBC Tank Terminals en Havenbedrijf Rotterdam is gesloten, vormt de basis voor de bouw van een nieuwe steiger voor vier nieuwe ligplaatsen voor zee- en binnen- vaart. Dit project houdt de uitbreiding in van de huidige terminal tot een capaciteit van 250.000m3 voor de opslag van vloeibare chemicaliën. In dit zogenoemde ‘Rainbow Project’ investeert LBC in de verbetering en uitbreiding van de bestaande tankwagen- en spoorverladingsinfrastructuur.


M


arco van den Berg, bedrijfsleider bij De Klerk Wa- terbouw vertelt dat de nautische uitbreiding door Havenbedrijf Rotterdam NV als RAW-contract op de markt is gebracht en in april 2015 is aanbesteed op ba- sis van EMVI. “Hierbij heeft De Klerk Waterbouw de maximale score gehaald bij de inschrijving en eind mei 2015 opdracht gekregen voor de realisatie. Doorslaggevende factoren zijn de geboden werkmethode, planning en fasering geweest, waar- door LBC ongehinderd operationeel kan blijven. Het nakomen van deze belofte is goed gewaarborgd, doordat vrijwel alles in eigen beheer en met eigen middelen zal worden uitgevoerd. De Klerk Waterbouw bezit hiervoor een breed scala goed uit- geruste heischepen, werkschepen, baggerschepen, (last)pon- tons en ander hulpmaterieel en produceert bovendien alle staalconstructies in eigen beheer met De Klerk Staal BV.”


Panamax schepen Maatgevend voor het steigerontwerp zijn schepen van het type Panamax. Dit zijn schepen met een maximale laadca- paciteit van 65.000 DWT. Het project bestaat uit de sloop van bestaande steigerconstructies, inclusief de oude funderings- palen, het heien van 73 stalen funderingspalen met een lengte


van 30 tot 40 meter. Verder wordt er ca. 300 meter betonnen dek gerealiseerd, bestaande uit 28 betonnen kespen van 40 ton voor de opleggingen van de voorgespannen brugliggers en voorzien van een druklaag. Ook is het steigerdek voorzien van leuningwerk en de kolomfundaties voor de bovenbouw en een bluswaterplatform.


Maatwerk “Het project omvat verder de bouw van zeven dukdalven, be- staande uit bordesconstructies, ladders, elektra en quick-re- lease-hooks”, vertelt Hans Tanis, technisch adviseur bij De Klerk Waterbouw. “De palen zijn rondom voorzien van azo- be-hout en de stalen palen variëren in diameter van 2020 tot 2660mm met een samengestelde wanddikte tot 36mm en een gewicht van ca. 90 ton.” Inmiddels is de hele oeverconstructie over de lengte van het nieuwe steiger vervangen en ook is de aanwezige waterbodem gedeeltelijk verdiept. Van den Berg: “Binnen ons vakgebied is vrijwel ieder project maatwerk, zo- wel ten aanzien van planning, omgevingsfactoren als ook de (geo)technische factoren die bij de realisatie vaak grote risi- co’s met zich meebrengen.”


30 Nr.3 - 2017 OTAR


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48