This page contains a Flash digital edition of a book.
Wie is Hennes de Ridder? Hennes de Ridder (1947), studeerde Civiele Techniek in Delft en werkte vervolgens meer dan twintig jaar bij de Hollandsche Beton Groep (HBG). Bij HBG werkte de Ridder mee aan een groot aantal projecten in binnen- en buitenland, waaronder de Stormvloedkering in de Oosterschelde, de Stormvloedkering in de Nieuwe Waterweg, Lac Nord de Tunis en de Ekofisk Protective Barrier. Halverwege de jaren negentig promoveerde De Ridder op Design & Construct of Complex Civil Engineering Systems om vervolgens hoogleraar Methodisch en Integraal Ontwerpen aan de Faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen van de Technische Universiteit Delft te worden. Vanaf 1999 is hij tevens gevestigd als zelfstandig adviseur en in die hoedanigheid gespecialiseerd in ontwerpen, engineering, bouwpro-


cessen, risicomanagement, bouworganisatievormen en contractvor- men. Aan het begin van deze eeuw was hij lid van de klankbordgroep van de Parlementaire Enquêtecommissie Bouwnijverheid zoals het onderzoek naar de Bouwfraude officieel heet. De Ridder was betrok- ken bij een groot aantal belangrijke Nederlandse infra- en milieupro- jecten zoals Betuwelijn, HSL Zuid, Zuiderzeelijn, Rondje Randstad, Volgermeer, Noord-Zuidlijn, Zeesluis IJmuiden, en de Tweede Maasvlakte. Daarbij probeert hij steeds praktijk en theorie met elkaar te verbinden. De Ridder was enige jaren verbonden aan TNO en als directeur aan het Kenniscentrum Bouwprocesinnovatie. Hij is inmid- dels met emeritaat en houdt zich bezig met LEGOlisering van de bouw en met het ontwikkelen van digitale ontwerpmachines voor de bouw.


TOK-Band en TOK-Staven


gemodificeerde bitumen met toegevoegde polymeren


Voor een perfecte en duurzame waterdichte aansluiting van beton/staal en asfalt of tussen oud en nieuw asfalt.


Speciaal als een hogere verwerkingssnelheid gewenst is, kan gebruik gemaakt worden van de TOKOMAT®


-verwerkingsmachine.


www.imbemadenso.nl • Tel. 023-5172424 Nr.6 - 2015 OTAR O Nr.6 - 2015TAR 9


T


O K


- A S


FA L


T DI


CHTI


NGE


N


VOORKOM SCHADE!


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56