This page contains a Flash digital edition of a book.
Veiligheidsaspecten


Ook de veiligheid van het personeel (twee ploegen van twintig man waren elk steeds 10 uur achtereen aan het werk ) vormde een belangrijk aspect van de hele operatie. Vooraf diende ook met arbodiensten de veiligheidsregio te worden overlegd. Op de werkplaats bevonden zich continue veiligheidscoördinato- ren die op elk moment precies op de hoogte waren van waar wie en met welke werkzaamheden bezig was. Er moesten speciale voorzieningen worden getroffen, zodat gassen die vrijkomen bij het lassen in de compartimenten, geen schade voor de gezondheid van de lassers konden opleveren. In ge- val van een calamiteit moest alles erop zijn ingericht de wer- kers zo snel en veilig mogelijk de ruimte te kunnen laten ver- laten. Vanwege het lawaai van de werkzaamheden, was door alle compartimenten heen een lichtslang aangelegd: onder normale omstandigheden brandde wit licht en in geval van een calamiteit rood, als signaal dat de werkplek direct verla- ten diende te worden.


‘Rocket science’ Echte ‘rocket science’ binnen het hele project, zoals Bongers het omschrijft, betreft het werk aan de trekverankering van de spankabels van de brug. De originele trekverandering bleek bij de controleberekeningen niet meer te voldoen en moest wor- den aangepast. Bongers: “Ingenieursbureau Rotterdam heeft het voorontwerp gemaakt voor een extra trekverankering. Wij hebben dat in de werktekening verder uitgewerkt. Een preci- sieklus waarbij de oren en ogen op de halve millimeter nauw- keurig moeten passen en daartoe ter plekke zijn gekotterd. Daarbij vergt ook het hoogwaardig metaal dat moet worden toegepast een bijzondere behandeling bij het lassen. Verder dient uiterste voorzichtigheid te worden betracht bij het boren in de betonnen constructie waarin de verankering moet wor- den aangebracht. Daar bestond geen tekening van, dus we moesten zodanig uitkomen dat er geen wapening zou worden geraakt. Om uiteindelijk tot de gewenste voorspanning van 200 ton te komen, hebben we de voorspanning verschillende keren met vijzels op 300 ton moeten brengen.”


Extra werkzaamheden ‘meegenomen’ Tenslotte is het indrukwekkende en complexe werk aan de Harmsenbrug dus ook nog een maand eerder opgeleverd. Ex- tra bijzonder daarbij te vermelden is dat binnen die periode uiteindelijk ook nog eens drie toegevoegde werken zijn ge- realiseerd: herstel van een voegovergang, asfaltering van het brugdek en – ook dat vergde de nodige afstemming met de overige werkzaamheden – een compleet nieuwe verfl aag voor de buitenzijde van de pyloon. De Oude: “Die werkzaamheden waren aanvankelijk in een later stadium gepland, maar door- dat we deze nu tegelijkertijd hebben ingepast, hoeven we de brug de komen de jaren niet langdurig af te sluiten voor on- derhoudswerkzaamheden.”


AGENDA


BETONWEGENDAG 2015 ‘kennis delen’ 29 september, Congrescentrum Brabanthallen, ’s-Hertogenbosch www.betonwegendag.nl


NATIONAAL WEGENCONGRES 29, 30 september, High Tech Campus, Eindhoven OTAR is offi cieel mediapartner. www.wegencongres.nl


ELEKTROTECHNIEK 2015 29 september – 2 oktober, Jaarbeurs, Utrecht www.elektrotechniek-online.nl


NSTT NO-DIG-EVENT 2015 7, 8 oktober, Hart van Holland, Nijkerk OTAR is offi cieel mediapartner. www.no-dig-event.nl


OFFSHORE ENERGY EXHIBITION & CONFERENCE 2015 13, 14 oktober, RAI, Amsterdam www.offshore-energy.biz


INFRAPRO


3, 4 en 5 november, Evenementenhal, Gorinchem www.evenementenhal.nl/infrapro


AQUATECH AMSTERDAM 3 - 6 november, RAI, Amsterdam www.aquatechtrade.com


ASFALTDAG 8 december, De Flint, Amersfoort OTAR is offi cieel mediapartner. www.asfaltdag.nl


HET BIM EVENT 10 december, De Fabrique, Maarssen OTAR is offi cieel mediapartner. www.bouw-instituut.nl/BIM


WORLD WATER WORKS 23, 24 maart 2016, Antwerp Expo, België OTAR is offi cieel mediapartner. www.worldwaterworks.nl


16 Nr.6 - 2015 OTAR


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56