This page contains a Flash digital edition of a book.
de Bye, directeur bij RebelGroup, ingaan op de financiële haalbaarheid van een buitengaatse Westerschelde zeehaven. Iets wat grote raakvlakken heeft met de Maasvlakte II, een project waar ook veel aandacht voor is. Zo zal Dirk Hamer, Deputy Project Director bij Van Oord, ingaan op het bouwen van havens op zee. Hij zal hier ondermeer terugblikken op de aanleg van Maasvlakte II. En ook Tiedo Vellinga, Director En- vironmental Monitoring Maasvlakte bij de Port of Rotterdam zal het Maasvlakte II-project tijdens zijn presentatie evalueren.


Exposanten Naast het programma is er ook een groot aantal exposanten bij World Water Works aanwezig. Dit zijn internationale toele- veranciers van producten en diensten voor het onderhoud en de aanleg van vaarwegen, kust- en oeverwerken, brug-, sluis- en tunnelbouw, maritieme voorzieningen voor de scheepvaart, inrichting en onderhoud van havens, op- en overslagmaterieel en raadgevende ingenieursbureaus.


Het vervolg van World Water Works zal in 2017 plaatsvinden in de Mekong Delta in Vietnam.


Meer informatie: omtrent het programma, deelname als exposant of bezoek aan het congres en/of de vakbeurs treft u op www.worldwaterworks.nl


Deelname congres


Deelnamekosten voor het tweedaags con- gresprogramma bedragen € 590,- excl. btw per persoon. Deelname is inclusief lunch, consumpties, parkeerkaart, toegang tot de beurs, netwerkevent na afloop van het congres op de beursvloer en toezending van een syllabus met het complete congresprogramma.


namen kennis van een vooruitstrevende toekomstvisie voor de Westerschelde, haar havens en industrieën. Er werd ge- sproken over de opwarming van de aarde, de terugkeren- de conflicten over de verdieping van de Westerschelde, het economisch belang van de havens van Vlissingen, Terneu- zen, Antwerpen, Gent en Zeebrugge en over het bewaken van de nautische veiligheid. De combinatie van een zeer drukke scheepvaartroute met natuur kwam tijdens de manifestatie in 2014 ook aan bod. De lezingen kunt u downloaden via www.worldwaterworks.nl.


De gevolgen van klimaatverandering in relatie tot haven infra- structuur, kust- en oeverwerken en nautische veiligheid be- perken zich uiteraard niet alleen tot het Scheldebekken. Op 23 en 24 maart 2016 krijgt het evenement dan ook een vervolg onder de titel ‘World Water Works’.


Westerschelde en Maasvlakte II Ook in deze versie zal er ruim aandacht zijn voor de ontwikke- lingen rondom de Westerschelde. Zo zal Martin van der Does


De cutterzuiger Artemis van Van Oord. Nr.6 - 2015 OTAR


O Nr.6 - 2015TAR 39


23, 24 maart


ANTWERP EXPO


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56