This page contains a Flash digital edition of a book.
Het faciliteren van fiet PAUL DE ROOK


wethouder verkeer & vervoer van de gemeente Groningen (D66)


OP DE


ZEEPKIST Tekst: Edith Andriesse


“Groningen is een echte fietsstad. Wij proberen zo goed mogelijk onze inwoners en bezoekers te stimuleren en ook te faciliteren om de fiets te gebruiken. Dat is mijn eerste prioriteit waar het infrastructuur aangaat.”


“Het aantal fietsbewegingen is in Gro- ningen relatief gezien het hoogste van de wereld. Ruim zestig procent van de ritten in de stad Groningen is per fiets. In veel steden komt dit niet boven de vijfentwintig procent, zelfs Kopenha- gen, wat toch echt een gerenommeerde fietsstad is, komt niet boven de vijfen- dertig uit.”


“Een belangrijk infrastructureel spoor waar we op zitten, zijn de fietspaden, natuurlijk qua onderhoud, maar ook aanleg, daar waar ze ontbreken. De toe- name van het gebruik van de e-bike leidt tot nieuwe uitdagingen. Niet alleen moet de breedte van de fietspaden vol- doende zijn, zodat de snellere bikes de gewone rijwielen makkelijk kunnen in- halen, maar er moet ook rekening wor- den gehouden met de bochtstralen. Als


34 Nr.6 - 2015 OTAR


jij twaalf kilometer per uur fietst, kan je hele andere bochten maken dan als je met dertig, of soms wel veertig kilome- ter komt aanrijden. Gescheiden banen voor e-bikes en gewone fietsen vind ik in de stad niet logisch. Het moet ook allemaal maar een plek krijgen in de openbare ruimte. Ik kan me wel voor- stellen dat je banen scheidt op belang- rijke forenzen-routes. Met de provincies Groningen, Drenthe en de gemeente As- sen zijn wij bezig te onderzoeken of we een fietssnelweg zouden kunnen aan- leggen die helemaal geoutilleerd is voor de e-bike.”


“Mijn college en ik houden ons met na- druk bezig met nieuwe ontwikkelingen op fietspadengebied. We zijn met ver- schillende partijen aan het kijken wat voor innovatieve toepassingen er kun-


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56