This page contains a Flash digital edition of a book.
Sleufloze technieken nu ook toegepast bij dijkstabilisatie en drinkwaterwinning


Sleufloze aanlegtechnieken voor kabels en leidingen zoals HDD- en buisdoorpersingen zijn 35 jaar na introductie tegenwoordig gemeengoed. Inmiddels wordt er volop geïnnoveerd met nieuwe toepassingen. Eén van die innovaties is de HDDW-techniek, geschikt voor grondwateronttrekking en infiltratie bij onder meer grond- en dijkstabilisatie en waterwin- ning. Na enkele jaren van ontwikkeling, is dit jaar het eerste full-scale project van start gegaan bij de Zuid-Hollandse drinkwaterwinning in de Scheveningse duinen. Ruben Rot- huizen, projectleider van Visser en Smit Hanab én een van de grondleggers van de HDDW- techniek, licht toe hoe deze nieuwe techniek werkt, welke toepassingen er zijn en wat de voordelen zijn ten opzichte van bestaande technieken.


Tekst: Wink Sabée


H


orizontal directional drilled wells, ofwel HDDW, is een techniek die is voortgekomen uit het sleufloos aan- leggen van ondergrondse kabels en leidingen. Deze zogenoemde HDD-techniek (horizontal directional drilling) be- staat uit drie stappen, vertelt Rothuizen. “De eerste stap is het uitvoeren van een pilotboring, ofwel het bepalen van het de- finitieve boortraject. Gedurende deze boring wordt boorvloei- stof ingespoten, meestal bentoniet, een kleimix die instorting van het boorgat voorkomt en de uitgeboorde grond transpor-


20 Nr.6 - 2015 OTAR


teert. Tijdens de tweede stap, het ruimen, wordt het boortra- ject van de pilot ruimer gemaakt. De derde stap bestaat uit het plaatsen van een buis in het verruimde boortraject. In vak- termen heet deze laatste stap het ‘intrekken’. De buis wordt letterlijk het boorgat ingetrokken.”


Nieuwe toepassingen Tot dusver een bekend verhaal voor iedereen die betrokken is bij ondergrondse werkzaamheden. Nieuw is dat deze tech-


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56