This page contains a Flash digital edition of a book.
Beheer openbare ruimte gemeente Haaksbergen


‘Snel aanpakken kleine asfaltschades loont’


Door slimme keuzes te maken, snel kleine schades te repareren en te kiezen voor kwali- teit slaagt de gemeente Haaksbergen erin de wegen goed op orde te houden. En ook nog eens tegen aanzienlijk lagere kosten dan veel andere gemeenten. Beheerder openbare ruim- te Alex Ossel: “Als het afdichten van scheuren, naden en voegen niet goed gebeurt, krijg je grote gaten. Dat is veel duurder om op te lossen dan die paar euro die ik vooraf investeer.”


O


ssel is een fervent mountainbiker. Tijdens zijn tochten in zowel binnen- als buitenland heeft hij ook oog voor de kwaliteit van het wegdek. “Het doet soms pijn als


ik ergens anders scheuren zie. Ik let er altijd op. Soms laten ze de laatste meters zitten of ze doen er niks aan.” En het kan toch echt anders, weet Ossel, ook met een beperkt budget.


Keuzes maken Toen hij zo’n veertien jaar geleden overstapte van Rijkswa- terstaat naar de gemeente Haaksbergen, waren de wegen er slecht aan toe. Het achterstallig onderhoud was groot en veel werkzaamheden gebeurden ad hoc. Ossel heeft het wegbe- heer letterlijk en fi guurlijk op de schop genomen. Weliswaar trok het gemeentebestuur destijds extra geld uit om de achter-


36 Nr.6 - 2015 OTAR


stand weg te werken, maar ook met dat verruimde budget was het nodig om keuzes te maken, legt Ossel uit. Haaksbergen heeft voor een gemeente met ruim 24.000 inwoners namelijk een fors wegennet met een lengte van totaal 260 kilometer. “Wat je doet, doe je goed”, was zijn adagium. Dat een deel van de wegen daardoor verwaarloosd werd, nam hij voor lief. “Als we dat niet hadden gedaan, dan waren we nooit ingelopen.”


Ook nu de meeste wegen op orde zijn, realiseert Ossel zich dat er niet genoeg geld is om altijd alle benodigde werkzaam- heden uit te voeren. “Daarom besloten we voldoende budget te blijven reserveren voor preventief onderhoud.” Jaarlijks in- specteert Ossel persoonlijk alle wegen binnen - en buiten de bebouwde kom op schades. Zijn bevindingen verwerkt hij in


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56