This page contains a Flash digital edition of a book.
BIJLAGE


Together we create! Sessies over:


Praktijkcases Infra: 2 * case met lessons-learned


Zorg: 2 * case met lessons-learned Woningbouw: 2 * case met lessons-learned Overheid: 2 * case met lessons-learned


Interactieve rondes ► Open standaarden en BCF


► Toekomst op lokaal en regionaal niveau: RVD als voorbeeld ► Datalogging en data-analyse ► OTL – Object Type Bibliotheek en XML ► Communicatie stroomlijnen ► Reductie van bouw- en faalkosten ► BIM als besluitvormingstool


BIM het


Tool van de toekomst Tool van nu


#BIMevent In progress case?


Hier uw


Neem contact op met Igor Dirkx: T: 06-29524428


@: i.dirkx@bouw-instituut.nl


Hoe?


• Benut u BIM als beslissingstool? • Reduceert u de bouwkosten? • Kunt u eenvoudig data delen met andere partijen? • Minimaliseert u de faalkosten? • Kunt u binnen BIM effi ciënt communiceren met betrokkenen ?


Naar huis met innovatieve ideeën en concrete praktijkplannen


Gedurende de dag gaat u samen met BIM-professionals en vakgenoten kennis, ervaringen en tips delen, oplossingen genereren en nieuwe ideeën opdoen. Inspiratie en praktijk zijn gegarandeerd!


Locatie:


De Fabrique, Maarssen Kijk voor de


routebeschrijving op: www.bouw-instituut.nl/BIM


www.bouw-instituut.nl/BIM


event


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56