This page contains a Flash digital edition of a book.
Afdichten van scheuren en naden in een asfaltverharding door de firma Klaruw


- het afdichten van scheuren, naden en voegen in asfaltver- hardingen - kiest Ossel voor een onderhandse aanbesteding. “Anders weet je niet welke aannemer je krijgt.” En zo komt hij vaak wel weer uit bij Klaruw. “Weliswaar is Klaruw niet de goedkoopste, maar kwaliteit is belangrijk. Zo voorkom je ver- dere schade.” Prijzen laten zich bovendien niet altijd even makkelijk vergelijken. Kwaliteit loont immers, is de ervaring van Ossel. “Als je voegvulling lang blijft zitten, dan kun je een in- vestering over meer jaren uitsmeren en is het toch goedkoper.”


Overseal Banding Klaruw hanteert meerdere zelf ontwikkelde wegdekreparatie- technieken en machines, afhankelijk voor de ernst en oorzaak van de schade. In Haaksbergen maakt Klaruw meestal ge- bruik van Overseal Banding, een systeem voor het repareren van kleine scheuren, waarmee de levensduur van de weg aan- zienlijk verlengd wordt. Met een heteluchtlans worden kleine scheuren, naden of voegen eerst droog- en schoongeblazen. Daarna dichten de medewerkers de scheur af met een rubber- houdend bitumenproduct. Over het eindresultaat is Ossel zeer te spreken. Ook vindt hij prettig dat een bedrijf zoals Klaruw zelfstandig kan werken en meedenkt over de handigste rou- ting. Met de kwaliteit van zowel producten als van de dienst- verlening loopt Klaruw nog steeds voorop in de markt, vindt Ossel, terwijl er de laatste jaren meer bedrijven zijn gekomen die zich op hetzelfde segment richten. Ook ontstaan er nieuwe technieken, die Ossel met veel belangstelling volgt en soms als pilot laat toepassen op proefstukjes weg.


Alex Ossel


lijstjes met verschillende soorten klein onderhoud die moeten gebeuren. Veel van dat onderhoud voegt hij samen in een wat groter bestek, dat vervolgens aanbesteed wordt. Voor een deel van het wegonderhoud heeft de gemeente eigen personeel. De gemeentelijke medewerkers verrichten vooral noodrepara- ties en verlagen bermen. Door de korte lijnen in een kleine ge- meente als Haaksbergen kan Ossel direct actie ondernemen als dat nodig is. “Als ik in het weekend een probleem zie, laat ik er maandag wat aan doen.”


Kwaliteit In die strategie past de inzet van Klaruw, een bedrijf welke al jaren lang kleinschalig asfaltonderhoud uitvoert voor de ge- meente Haaksbergen. Bij de reparaties die Klaruw uitvoert


Vervolgschade voorkomen Preventief of kleinschalig asfaltonderhoud heeft absolute prio- riteit voor Ossel in zijn wegbeheer. “Als ik een bezuiniging voor de kiezen krijg, ga ik die zodanig invullen dat ik zo min mo- gelijk vervolgschade krijg. Dan doe ik liever een reconstructie of grootschalig onderhoud wat later, maar ik ga niet op klein- schalig onderhoud bezuinigen. Dan loop ik achter de feiten aan.” Komen er dan geen klachten van de politiek of van de inwoners? “Dat is een bijkomend voordeel. Als je een weg ka- pot laat gaan, zien mensen dat dat een gevolg is van bezui- nigingen.” Maar in de praktijk komen er eigenlijk bijna nooit klachten over de staat van de wegen, heeft Ossel gemerkt, omdat het wegbeheer op orde is. “Het nadeel is dat we ook nooit complimenten krijgen. Kleinschalig onderhoud is rede- lijk onzichtbaar.”


Kostenbewust Financieel doet Haaksbergen het goed als het gaat om wegon- derhoud per vierkante meter. “Het kost per vierkante meter on- geveer de helft van andere gemeenten”, zegt Ossel die de cij- fers van een groot aantal gemeenten met elkaar vergeleek. Hoe krijgt Haaksbergen dat voor elkaar? “Dat wij het zo effici- ent doen, is vooral omdat we korte lijntjes hebben en daardoor snel actie kunnen ondernemen. Zo kunnen we vervolgschade voorkomen en zo lang mogelijk doen met de wegen die we hebben. Dat is bovendien duurzaam. Als je wegen kapot laat gaan, moet je later meer doen. Dat is niet duurzaam.”


Meer informatie: www.klaruw.com Nr.6 - 2015 OTAR O Nr.6 - 2015TAR 37


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56