This page contains a Flash digital edition of a book.
World Water Works Waterbouwkundig congres voor mondiale kennisoverdracht


World Water Works vindt plaats op 23 en 24 maart 2016 in Antwerp Expo. Het is een congres voor mondiale kennisoverdracht op het gebied van waterbouwkundige werken, onderhoud en inrichting van havens en vaarwegen, havensamenwerking, kust- en oeverwerken en brug-, sluis- en tunnelbouw.


D


e stijgende zeespiegel, de steeds groter wordende schepen, de druk op de toegankelijkheid van havens en vaarwegen, evenals de infrastructurele voorzie-


ningen zijn mondiale problemen. Tijdens het tweedaags event World Water Works komen wetenschap, praktijk en trends in het kader van waterbouwkundige werken, toegankelijkheid havens en vaarwegen, en kust- en oeverwerken samen in een congres en vakbeurs. World Water Works heeft een program- ma met een reeks internationale sprekers, die onder voorzit- terschap van professor Han Vrijling (TU Delft) dieper ingaan op internationale projecten, het onderhoud en de aanleg van havens en andere watergebonden infrastructuur, bescher- ming van het achterland, nautische veiligheid en brug-, sluis- en tunnelbouw.


Economische betekenis kanalen Zo geeft Daan Schalck, CEO van Havenbedrijf Gent, een le-


38 Nr.6 - 2015 OTAR


zing over de economische betekenis van de Nieuwe Sluis Ter- neuzen voor de Kanaalzone en de Haven van Gent. Dit onder- werp sluit mooi aan op de voordracht over het kanaal Seine – Noord-Europa (onder voorbehoud) door Ben Reeskamp, Di- rector BD Civil and Maritime bij Royal Haskoning DHV en de lezing van Catherine Trautmann, coördinator North-Sea Baltic Core Network Corridor van de Europese Commissie over ‘The future TEN-T network and port expansions - regional collabo- ration versus distortion’.


Vervolg Bouwen in Water


Op 2 oktober 2014 vond het waterbouwkundig congres ‘Bou- wen in Water’ plaats bij Deltapark Neeltje Jans. Dit ging over de toekomst en herinrichting van het Scheldebekken en was de ontmoetingsplaats voor grote internationale baggeraars, waterbouwers, ingenieursbureaus, overheid en havenschap- pen uit zowel Nederland als België. De 143 congressisten


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56