This page contains a Flash digital edition of a book.
Proefproject Pipe Bursting succesvol uitgevoerd in het Belgische Lanaken


Pipe Bursting is een nieuwe rioolrenovatie- techniek, die een alternatieve oplossing kan bieden wanneer de schade van die aard is dat traditionele technieken niet meer toepas- baar zijn. Het is een sleufl oze techniek waar- bij de bestaande riolering wordt vervangen door een nieuwe leiding uit HDPE. In het Belgische Lanaken verving Smet Group suc- cesvol een riolering die zwaar beschadigd was door biochemische aantasting met deze techniek.


P


ipe Bursting is een sleufl oze techniek waarbij de be- staande riolering, meestal beton of grès -andere ma- terialen zijn eveneens mogelijk - wordt vervangen door een nieuwe leiding uit HDPE. Daarbij wordt de inwendige diameter van de leiding niet verkleind. Er treedt bijgevolg geen wijziging op aan het hydraulisch profi el. Om plaats te maken voor de nieuwe leiding wordt de oude leiding verbrijzeld met een verbrijzelkop. Deze kop zorgt ervoor dat de oude leiding barst, waarna een ruimerkop er voor zorgt dat de breukdelen in het terrein worden verdrongen.


Proefproject


Op de Gellikerheide te Lanaken realiseerde de Divisie Ri- oolrenovatie van de Smet Group, een proefproject met Pipe Bursting voor waterbeheerder Aquafi n. Er werd een beton- leiding DN400 vervangen door een HDPE- leiding DN450 SDR17. Het ging om een riolering die zwaar beschadigd was door biochemische aantasting. Na camera-onderzoek werd besloten om de eerste 100 meter van deze riolering te ver- vangen via Pipe Bursting.


Dit gedeelte was namelijk het


meest aangetast. Voor aanvang werd een grondonderzoek uitgevoerd. Dit is van belang om een indicatie te krijgen van de mogelijkheid tot grondverdringing. Er werd beslist om de streng van 100 meter op te splitsen in twee deelsecties van circa 50 meter. Halverwege was een inspectieschacht aanwe- zig waarin het trekframe kon worden geïnstalleerd.


Trekframe Het trekframe om- vat een stalen con- structie voorzien van hydraulische cilinders. De trekcapaciteit bedraagt 700 kN. De machine is ontworpen voor een schacht met een diameter van slechts 1 meter, hetgeen vooral in stedelijk gebieden een enorm voor- deel biedt. Vanuit de centrale schacht werden de trekstangen door middel van het trekframe ingebracht tot in de intreksleuf waar de HDPE-streng reeds klaar lag. De nieuwe leiding werd in lengtes van 12 meter aangeleverd waarna deze door mid- del van spiegellassen aan elkaar werden gezet. In de intrek- sleuf werd het uiteinde van de stangen met een swivel-koppe- ling verbonden aan de combinatie verbrijzelkop, ruimerkop en productleiding, waarna het geheel werd teruggetrokken met het trekframe. De maximaal opgetekende trekkracht tijdens de operatie bedroeg 400 kN.


Dit proefproject laat zien dat de Pipe Bursting techniek op- lossingen kan bieden om moeilijk bereikbare leidingen te ver- nieuwen, daar waar andere technieken niet meer inzetbaar zijn daarbij gebruik makend van bestaande toegangsschach- ten met zeer beperkte afmetingen.


Meer informatie:www.smetgroup.be Nr.6 - 2015 OTAR


O Nr.6 - 2015TAR 23


Foto’s:VDB


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56