This page contains a Flash digital edition of a book.
te spreken over de bijdrage van de politie dan vijf jaar gele- den. Toen was de teneur dat de politie bouwplaatsinbraken geen prioriteit gaf. Nu is die situatie verbeterd, aldus Schoe- maker. “Er zijn afspraken tussen verzekeraars, Bouwend Ne- derland, de Beveiligingsbranche en de nationale politie om bij een geverifieerde melding binnen 10 tot 15 minuten ter plaat- se te zijn. De politie wordt meer afgerekend op prestaties, dus de politieman gaat eerder af op inbraken die een grote kans opleveren de crimineel te pakken. Als de politie ‘s morgens een melding krijgt van een autoradio die ‘s nachts is gesto- len, is de pakkans nul. Maar als camerabeelden aangeven dat er op dat moment een diefstal op een bouwplaats gaande is, heb je kans op een heterdaad. Dat stimuleert de politie tot ac- tie en directe inzet.” Overigens is die accuratesse wel afhan- kelijk van tijd en plaats. Welting: “In regio’s waar de spreiding van politieposten groot is, is de respons van de politie lager. Inmiddels haalt de politie de tien-minuten-eis in stedelijk ge- bied en de vijftien-minuten-eis in landelijk gebied in 95% van de gevallen, zo blijkt uit de politiestatistieken. Het is ook een kwestie van prioriteiten: als er tegelijk met een diefstal een au- to-ongeval plaatsvindt, kiest de agent toch voor het ongeval.”


Maatregelen om diefstal tegen te gaan Politie of niet - preventie is nog altijd de beste maatregel te- gen diefstal. Dat bewustzijn neemt de laatste jaren duidelijk toe. De beveiliging van de bouwplaats is net als elke vorm van beveiliging een samenhang van maatregelen: bouwkundige, elektronische en organisatorische maatregelen. Schoemaker schetst een recente ontwikkeling: “Het wordt verplicht om een vorm van toegangscontrole toe te passen op bouwplaatsen, werken met ID-pasjes dus. Nu is het nog vaak een vraagte- ken wie er op een bouwplaats allemaal naar binnen en naar buiten gaan. Overdag krioelt het er van de mensen; dat maakt beveiliging lastig. Door toegangscontrole weet je precies wie er wat komt doen. En ook dan hebben camera’s een functie. Denk aan een vrachtwagen die het terrein oprijdt om vijf pal- lets af te leveren, maar met één pallet weer wegrijdt. Dat heb je dan op beeld.”


Behalve met toegangscontrole en beveiliging met manbewa- king en techniek, is er winst te behalen met een betere co- ordinatie en organisatie van de bouwwerkzaamheden. “Loop maar eens langs een willekeurige bouwplaats”, zegt Welting, “Er staat altijd wel een hek open, je kunt zo naar binnen. Je moet zorgen dat de bouwput goed wordt afgesloten én dat er geen waardevolle spullen rondslingeren. Als je daarin heel ver gaat, bouw je zo min mogelijk op de bouwplaats; dan zet je bijvoorbeeld daken, wanden en leidingen elders al in elkaar. Met prefab bouwen verklein je het aantal losliggende materi- alen die gestolen kunnen worden. En je verkort ook nog eens de bouwtijd.”


Voortschrijdende bewakingstechniek Dankzij de voortschrijdende cameratechniek zijn de beeld- kwaliteit en de bewakingsmogelijkheden de laatste jaren sterk verbeterd. Zo is de snelheid waarmee camera’s kunnen draai- en verdubbeld; er zijn camera’s die in een seconde de omge- ving 360 graden rond kunnen laten zien. Daarnaast zijn er ca-


mera’s die reageren op warmte en camera’s met een directe koppeling naar de particuliere alarmcentrale. Als die iets sig- naleren, wordt het beeld direct doorgeschakeld naar de natio- nale politie, zodat die kan meekijken. Een dergelijke methode wordt ook toegepast op Schiphol, waar mensen in de rij staan met hun koffers. Welting: “Als iemand meer dan vijf meter ge- scheiden raakt van zijn koffer, en die koffer dus onbeheerd achterblijft, geeft het camerasysteem de bewaker meteen een seintje dat hij extra moet opletten. Zulke software is ook goed bruikbaar op bouwplaatsen. Dan hoeft de bewaker niet tien schermen in de gaten te houden, iets wat niet te doen is: hij krijgt alleen beeld als er iets aan de hand is. Dat vereenvou- digt het werk van de bewaker en maakt het effectiever.”


En drones? Zijn die niet bij uitstek geschikt voor de bewaking van bouwplaatsen? Nee, aldus Schoemaker. “Er zijn wel een paar bedrijven die met drones experimenteren. Maar de regel- geving beperkt verdere stappen. En daarbij: de veronderstel- ling is dat je vanuit een drone een dader makkelijker ziet, maar dat is maar betrekkelijk. Van bovenaf zien alle kalende veer- tigplussers er hetzelfde uit, dus herkenning is lastig. Je zou drones hooguit kunnen inzetten op bouwplaatsen met grote- re oppervlakten, zoals de Rotterdamse haven. Daar wordt nu


Nr.6 - 2015 OTAR O Nr.6 - 2015TAR 41


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56