This page contains a Flash digital edition of a book.
Bij Eftelingweg N261 Slim hergebruik materialen geluidsschermen


Redubel, de geluidsschermspecialist van BAM Infra, heeft voor de ombouw van de N261 bij Waalwijk, beter bekend als de Eftelingweg, op ingenieuze wijze een geluidsscherm verplaatst. Voor de ombouw van de Eftelingweg moest een geluidsscherm langs de A59 wijken en vervolgens op de nieuwe locatie worden herplaatst en tegelijkertijd worden verhoogd. Vrijwel alle materia- len zijn daarbij hergebruikt.


B


ij de verplaatsing zijn delen van de fundatie, betonele- menten, stijlen en aluminium raamwerken opnieuw toegepast. Niet herbruikbare materialen zoals de be- tonpalen en de kunststofpanelen zijn gerecycled. Het restant van de betonelementen heeft als terreinverharding een nieuwe bestemming gekregen. Om de constructief licht uitgevoerde oude stijlen te kunnen hergebruiken zijn deze verlengd met over gedimensioneerde onderstijlen om de constructie aan de huidige eisen te laten voldoen.


Effi ciënte en duurzame oplossing “Deze aanpak typeert onze werkwijze”, vertelt Theodoor van den Brandt, manager bij Redubel. Onze klanten verlangen fl exibiliteit en maatwerk. We werken met een team van ex- perts dat voortdurend op zoek is naar de beste oplossing. De geluidsschermen bij de Eftelingweg zijn daar een goed voor- beeld van. Zowel met de provincie Noord-Brabant en Rijks- waterstaat als met onze collega’s bij BAM hebben we inten- sief overlegd. De integrale benadering heeft geresulteerd in een effi ciënte en duurzame oplossing waarmee we echt maat- werk hebben geboden.”


Geluidsreductie integraal benaderen Redubel doet grote integrale projecten, zoals de Eftelingweg, maar is ook betrokken bij een groot aantal kleine en middel- grote projecten. Door de jaren heen is het geluidsscherm vol- gens Van den Brandt uitgegroeid tot een esthetisch element in het landschap. “Dat vertaalt zich in de toepassing van een grote verscheidenheid aan ontwerpen en materialen. Van be- ton, glas, aluminium, steenwol, hout en staal tot verschillende


kunststoffen. Kansrijke innovaties vloeien daaruit voort.” Van den Brandt stelt dat de reductie van verkeerslawaai voor BAM een belangrijk speerpunt is. “In de ontwikkeling van stiller as- falt en stillere voegovergangen boeken we in onze laborato- ria goede resultaten. Dit soort tendensen nemen wij mee in de ontwikkeling van verantwoorde en technisch volwaardige constructies van geluidsschermen.”


Meer informatie: www.redubel.nl


Nr.6 - 2015 OTAR O Nr.6 - 2015TAR 33


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56