This page contains a Flash digital edition of a book.
COLOFON OTAR


Vakblad voor managers beheer en onderhoud infrastruc- tuur. Uitgave onder licentie van de Vereniging van Infrabe- heerders (VIB), voorheen VWAR, www.vib-infra.nl Uitgave 6-2015, jaargang 96 www.otar.nl Verschijnt 8x per jaar ISSN 0376-6799


Doelgroep Managers beheer en onderhoud infrastructuur en mobiliteit binnen het bedrijfsleven (grond-, weg en


waterbouw), Rijkswaterstaat, provincies, gemeenten, waterschappen en onderwijsinstellingen.


Uitgever AcquiMedia, Brouwerstraat 2-4, 3364 BE Sliedrecht, Henk van der Brugge, tel. 0184-


481041, info@acquimedia.nl Bladmanagement en


advertentieverkoop AcquiMedia, Wim Boer, Fabiënne Leenart, tel. 0184-481042, info@otar.nl


en begeleiding leden Redactie Advies Commissie VIB: Kees Abrahamse, Rindert van Dalen, Paul Huisinga, Henk van de Laak, Jos van Maarschalkerweerd, Chris Westhuis, Jan Pijnappel, Bart van der Roest, Gerrit Schenk.


Redactie-adres Verhaalsuggesties, persberichten, productnieuws, evenementen, noviteiten en reacties kunt


u mailen naar info@otar.nl


Vormgeving en druk Maarten Molenaar, Senefelder Misset B.V.


Abonnementsvormen, losse uitgaven, adreswijzigingen zie www.otar.nl


AcquiMedia heeft in nauwe samenwerking met de Redactie Advies Commissie van de VIB deze uitgave van OTAR samengesteld. De VIB en de uitgever zijn zich bewust van hun verantwoordelijkheid aangaande inhoud en vormgeving van het magazine OTAR. Desalniettemin aanvaarden zij geen aansprakelijkheid voor eventueel in deze uitgave voorkomende onjuistheden. Reproductie van artikelen of delen van artikelen uit dit blad, op welke wijze dan ook, is uitsluitend toegestaan na voorafgaande toestemming van de uitgever.


OTAR als crossmediaal platform OTAR biedt een platform waarbij meerdere mediavormen (bijv. tijdschrift,


website, digitaal magazine, digitale nieuwsbrief) kunnen worden ingezet voor het bereiken van uw communicatieve en commerciële doelstellingen.


De manier waarop Rijkswaterstaat opdrachten aanbesteedt, blijft een hot issue in de infrawereld. En terecht. Want wat is nu de juiste manier van aanbesteden? Hoe kan een opdrachtgever de markt uitdagen en er tegelijkertijd voor zorgen dat er geen onverantwoorde risico’s worden genomen? Want dat is wat er de afgelopen jaren is gebeurd. Bedrijven hebben soms onverantwoord grote risico’s genomen om in deze slechte tijden toch nog mooie klussen binnen te halen. Tot welke gevolgen dit kan leiden hebben we de afgelopen zomer gezien bij Ballast Nedam, toen de renovatie en uitbreiding van de A15 het bouwbedrijf zowat de das omdeed.


OTAR is tevens digitaal beschikbaar met extra’s als videobeelden , diverse links informatie


OTAR Digitaal en achtergrond-


Emeritus hoogleraar Hennes de Ridder kijkt al jaren argwanend naar de contracten die van steeds grotere omvang zijn. Hij legt in dit nummer haarfi jn uit wat er volgens hem mis is met de huidige manier van aanbesteden. Maar hij ziet ook lichtpuntjes. Vooral in de aanbesteding van het Zuidasdok langs de A10. Bij dit project, met een aanbestedingsbedrag van €1,9 miljard, pakt Rijkswaterstaat het anders aan. Behalve dat zij een minimumprijs invoert, gaat Rijkswaterstaat ook het risico dragen voor het regelen van de benodigde vergunningen en het in kaart brengen van kabels en leidingen. Een mooie, en - ook gezien de ervaringen van de afgelopen tijd - een broodnodige verandering.


6 2015


jaargang 96 www.otar.nl


Het is een ommezwaai waar Jan Hendrik Dronkers, de DG van Rijkswaterstaat toch al wat langer mee bezig is, zo liet hij onlangs in het FD weten. Was de strijdkreet van zijn voorganger Bert Keijts ‘de markt, tenzij’, Dronkers voelt zich prettiger bij de leuze ‘bouwen doe je samen’. Laten we hopen dat deze nieuwe aanpak werkt en dat het Zuidasdok een voorbeeldproject wordt voor de toekomstige grote aanbestedingsprojecten.


VEILIGERE WERKPLEK Las-/snijrobot Galecopperbrug


Hennis de Ridder: ‘Aanbesteden kan veel beter’


HARMSENBRUG EERDER OPEN


Het is goed te zien, dat er ook nog steeds veel mooie projecten worden afgeleverd, die nu al een voorbeeld zijn van dat samen bouwen. U leest er bijvoorbeeld over in het artikel over de Harmsenbrug. Een uniek bouwteam, waarin Rijkswaterstaat, aannemer Spie en ingenieursbureau Rotterdam samenwerkten, leverde een klus voor de renovatie een maand eerder op dan gepland! Chapeau!


Astrid Melger (amelger@otar.nl) Hoofdredacteur OTAR


Hoofd- en eindredactie Astrid Melger. Redactie Edith Andriesse, Constant Gras, Sandra Krens, Olav Lammers, Joost Zonneveld, Richard Mooyman. Advies


Anders aanbesteden


redactioneel


Nr.6 - 2015 OTAR O Nr.6 - 2015 TAR 3


Coverfoto: VolkerRail, Thomas Arts, zie ook pagina 29, 30


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56