This page contains a Flash digital edition of a book.
Criminaliteit op bouwplaats neemt nog steeds toe


Vier jaar geleden berichtte OTAR Magazine over nieuwe initiatieven bij bouwplaatsbe- veiliging. Bouwend Nederland publiceer- de samen met partners een ‘handreiking’ waarmee aannemers kunnen zien hoe zij de bouwplaats beter kunnen beveiligen. Een aantal beveiligingsbedrijven, lid van de brancheorganisatie VEBON-NOVB, gingen zelfs over tot certificering door een derde. Bij VEBON-NOVB polsten we hoe de situatie nu is.


Tekst: Sandra Krens E


rwin Schoemaker is directeur van de VEBON-NOVB, waarbij zo’n 175 brandveiligheids- en beveiligingsbe- drijven zijn aangesloten. Hans Welting is voorzitter van


de sectie Bouwplaatsbeveiliging (en managing director van CRH Mobile Fencing and Security BV). Schoemaker en Wel- ting schetsen een beeld van de stand van zaken. Vijf jaar geleden raamde een onderzoeksbureau van een mi- nisterie de schade door diefstal en vandalisme op 128 miljoen euro. Dat is exclusief vervolgschades, die vaak veel groter zijn dan de directe schade. Denk aan een hijskraankabel die wordt gestolen. De concrete schade is dan misschien duizend euro voor de kabel. Maar daar komen nog eens forse kosten bij doordat de hijskraan een week stilstaat totdat de nieuwe ka- bel is geleverd. Helaas werd er in 2010 voor het laatst specifi ek onderzoek gedaan naar criminaliteit op bouwplaatsen. Er zijn dus geen recente statistieken. Maar Schoemaker en Welting hebben geen statistieken nodig om te signaleren dat criminaliteit op de bouwplaats nog steeds toeneemt. Schoemaker: “Naar


40 Nr.6 - 2015 OTAR


onze schatting zijn de diefstalcijfers en bijbehorende schade gelijk gebleven. Maar het aantal bouwplaatsen is in vergelij- king met 2008/2009 gekrompen. Dat betekent dat de bouw- plaatsdiefstal in relatieve zin flink moet zijn toegenomen.” Welting doet er een schepje bovenop. “Sterker nog”, zegt hij, “je kunt ervan uitgaan dat het aantal diefstallen ook in abso- lute zin is toegenomen. In 2009 was er 119 miljoen euro aan directe schade en in 2010 was dat 128 miljoen euro. En toen was het aantal bouwplaatsen al aan het afnemen. Hoe dat voor de toekomst zal uitpakken, is moeilijk te zeggen. Je weet immers niet wat het effect van de economische opleving zal zijn: zal het toenemende aantal bouwplaatsen leiden tot meer diefstallen? Of zal er door die economische opleving juist min- der behoefte zijn aan ‘proletarisch winkelen’? Ik verwacht in elk geval dat het uit zichzelf niet beter zal worden; het aantal diefstallen zal niet dalen als men geen maatregelen neemt.”


Betere samenwerking met de politie Ondanks de geschatte toename van diefstallen is men beter


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56