This page contains a Flash digital edition of a book.
Trainingskalender


INZICHT IN ISO 55000 IN 1 DAG


klachten bij de gemeente binnen gekomen over grondwater- overlast. Daarmee is dit project van de gemeente afgesloten.


Tot slot


Met de ervaring van dit project heeft de gemeente bij rioolver- vangingsprojecten aan Fugro gevraagd vooraf een gedegen onderzoek uit te voeren, waarmee onder andere het risico op wateroverlast inzichtelijk is gemaakt. Waar nodig zijn maatre- gelen uitgevoerd, waardoor wateroverlast is voorkomen.


Wanneer is een onderzoek bij rioolvervanging raadzaam? In gebieden gevoelig voor wateroverlast en/of met een slecht doorlatende bodem en/of zettingsgevoelige bebouwing. Door vooraf de geohydrologische situatie en de omgeving in beeld te brengen, kan achteraf worden geverifi eerd of er door de werkzaamheden wateroverlast is ontstaan of dat de aanpas- sing een positief effect heeft op bestaande wateroverlast. Blijkt uit het onderzoek dat er risico’s zijn op wateroverlast of dat er al sprake is van wateroverlast, is het van belang hier- over te communiceren met de bewoners. Vooraf dienen de verantwoordelijkheden van de gemeente en de eigenaren dui- delijk te worden gemaakt. Op deze manier kunnen veel pro- blemen worden voorkomen.


*Met wateroverlast in dit artikel wordt overlast bedoeld als gevolg van hoge grondwaterstanden.


Veel managers beheer en onderhoud zijn bezig met asset management. Wilt u dit toetsen aan de nieuwe norm voor asset management ISO 55000? In de cursus Inzicht in ISO 55000 leert u in 1 dag de eisen te interpreteren. Kijk voor meer informatie op www.cmsam.nl/cursussen


U krijgt les van mensen uit de praktijk. Zij werken dagelijks aan de implementatie van onderhouds- en asset management bij gemeenten, provincies en waterschappen.


www.cmsam.nl • 073 6480563 • info@cmsam.nl


Opleiding Coördinator Grondwatertechniek Heeft u een waterprobleem? Wij kunnen dat coördineren!


VHL Trainingen & Cursussen


Locatie Velp Larensteinselaan 26a 6882 CT Velp


T: 026 369 56 40 E: infotc@hogeschoolVHL.nl


Meer weten? Kijk ook eens op www.hogeschoolVHL.nl/TenC


Tijdspad • Rioolvervanging 2012; • Eerste onderzoek (controle huisaansluitingen en waterleiding) april 2013;


• Tweede onderzoek (wateroverlast onderzoek openbaar terrein [door copier]) juni 2012;


• Eerste bewonersbijeenkomst (georganiseerd door de gemeente) september 2013;


• Derde onderzoek (wateroverlast onderzoek particulier terrein [door Fugro]) november 2013;


• Vierde onderzoek (uitwerken maatregel drainage in openbaar terrein [door Fugro]) januari 2014;


• Aanleg drainage openbaar terrein blijkt praktisch niet uitvoerbaar augustus 2014;


• Gemeente legt drainage aan op particulier terrein augustus 2014; • Monitoring werking drainage op particulier terrein (door gemeente) tot januari 2015.


Grip op gedrag in het verkeer Effectief inspelen op verandering


17 november


12 en 13 november


Baatgericht ontwerpen voor alle omgevingskwaliteiten


Burgerparticipatie in de openbare ruimte


18 en 19 november


De Bouwcampus Van der Burghweg 1 2628 CS Delft


www.pao.tudelft.nl


26 Nr.6 - 2015 OTAR


OTAR Training PAO sept 2015.indd 1


26-8-2015 11:06:54


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56