This page contains a Flash digital edition of a book.
Innovatie op de Galecopperbrug


Las-/snijrobot maakt werkplek veiliger


De werkzaamheden aan de Galecopperbrug moeten worden gedaan op een kleine opper- vlakte terwijl het verkeer gewoon doorrijdt over de brug. Om medewerkers zo veilig moge- lijk te laten werken en de werkzaamheden ook zo effi ciënt mogelijk te laten verlopen, ont- wikkelde VolkerRail een las-/snijrobot. Om de aantoonbaarheid en traceerbaarheid van de werkzaamheden te borgen, is een speciaal digitaal systeem ontwikkeld.


D


e renovatie van de Galecopperbrug is bijna afgerond. Twee jaar lang werkten verschillende disciplines en bedrijven samen om de levensduur van de brug voor de komende dertig jaar te garanderen. VolkerRail (een Volker- Wessels onderneming) voert op de Galecopperbrug de repa- raties uit aan het stalen brugdek en de troggen aan de onder-


kant van dit dek. De belangrijkste activiteiten die hoofdzakelijk uitgevoerd worden zijn las- en gutswerkzaamheden. Volgens Pjotr Mak, Projectmanager Kunstwerken bij VolkerRail, is de grootste uitdaging hierbij dat in een relatief korte uitvoerings- periode een grote hoeveelheid werk verzet moet worden. “Om dit zo veilig en effi ciënt mogelijk te laten gebeuren, hanteert


Nr.6 - 2015 OTAR O Nr.6 - 2015TAR 29


Foto’s: Thomas Arts


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56