This page contains a Flash digital edition of a book.
BIJLAGE INFRATALKS POWERED BY VERKEER IN BEELD EN VERKEERSKUNDE


Vooruitgang door kennisverbinding vormt de rode draad voor InfraPro. Om dit thema nog meer kracht bij te zetten, organiseert Acquire Publising (uitgever van vaktitels Verkeer in Beeld en Verkeerskunde) iedere dag twee ‘InfraTalks’.


In samenwerking met Rijkswaterstaat, Platform WOW, Vereniging Infra Ontwerp (VIO), Duurzaam GWW en SKAO (CO2-Prestatieladder) geven ze vorm aan deze lezingen. De exacte invulling van de InfraTalks volgt nog, maar de thema’s bieden al stof tot nadenken: Nieuwe Technologie, De Veranderende Wereld en Duurzaam Bouwen.


NIEUWE TECHNOLOGIE 3 NOVEMBER


Dat de technologische ontwikkelingen in al- gemene zin razendsnel gaan is evident. Kijkend naar de GWW-sector is dit te vertalen naar digitalisering van pro- cessen met slimme software, maar ook naar technologie in materialen, bijvoorbeeld geluidswerend asfalt.


DE VERANDERENDE WERELD 4 NOVEMBER


De veranderende wereld is op verschillende manieren te interpreteren. Denk aan veranderend op- drachtgeverschap met nieuwe contractvormen als D&C en DBFM, maar ook algemene ontwikkelingen als verste- delijking, wat de stad tot een verblijfplaats maakt waar een prettige leefomgeving een essentiële voorwaarde voor is.


DUURZAAM BOUWEN 5 NOVEMBER


Duurzaam bouwen betekent ontwikkeling met


respect voor mens en milieu, in de breedste zin van het woord. Bij de InfraTalks zal de nadruk liggen op innovatie. Denk aan Dubocalc, waarmee de duurzaamheidsprestatie van een GWW-werk bepaald kan worden, of het samen- werkingsverband Duurzaam GWW, waarin marktpartijen, overheidsopdrachtgevers en kennisinstituten gericht wer- ken aan duurzame innovatie van de hele levenscyclus van een werk.


Meer informatie en aanmelden Houd de website www.evenementenhal.nl/infrapro in de gaten voor actuele informatie over InfraTalks. De lezingen zijn vrij te bezoeken, mits u uw e-tickets voor de beurs heeft aangevraagd via www.evenementenhal.nl/infrapro-go.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56