This page contains a Flash digital edition of a book.
BIJLAGE


BIM het


Tool van de toekomst Tool van nu


BIM: taking it to the next level De eerste stappen met BIM zijn gezet. Organisaties staan voor de strategische keuze om BIM beet te pakken en naar een hoger niveau te tillen. Tal van partijen bieden u begeleiding aan om BIM (grondiger) te implementeren. Maar er zijn nog veel vragen onbeantwoord: hoe zijn de ervaringen in de praktijk? Welke uitdagingen zijn uw vakgenoten tegen gekomen? Hoe gaat BIM zich in de toekomst ontwikkelen? En wat betekent dat voor uw organisatie?


Het BIM Event: beleving & inhoud! Het BIM Event staat in het teken van het toekomstbestendig maken van beheer en onderhoud binnen de overheid en non- profi t. Deze interactieve & informatieve dag wordt speciaal georganiseerd voor organisaties in de vakgebieden: infra, zorg, woningbouw en overheden (gemeente, provincie en het Rijk).


Praktijk cases


Kijkje in elkaars BIM-keuken


BIM betekent macht Macht over data


Tijdens dit congres wordt ingegaan op de volgende onderwerpen: • Een blik vooruit: ontwikkelingen in het buitenland & BIM-toekomstbeeld


• BIM-visie van autoriteiten uit bouw en infra • Hoe kunt u de voordelen van BIM optimaal benutten in de organisatie?


• Effi ciëntieslag in ketensamenwerking • Utiliteit * infra = verrijking beide werelden


Festivalexperience Uniek aan het BIM Event is de festivalaanpak. Niet de hele dag zitten luisteren, maar interactie dankzij afwisselende werkvormen. Het BIM Event bruist van de inspirerende sprekers en open sfeer.. Kwaliteit is gewaarborgd!


Van BIM... naar BAM en BOOM!


Kennis komt tot leven en samenwerkingsbanden worden verstevigd


U krijgt ruime gelegenheid om ervaringen met uw vakgenoten uit te wisselen, nieuwe contacten op te doen en bestaande relaties te versterken. Kortom, een dag waarop u verder kunt bouwen!


event


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56