This page contains a Flash digital edition of a book.
trouwens geëxperimenteerd met een robot, die over de ter- reinen rijdt. Voor bouwplaatsen is zo’n robot echter niet ge- schikt. Die terreinen liggen immers vol rommel en daar komt zo’n robot lastig omheen.”


Minder schade, lagere verzekeringspremie Al zijn drones dan geen optie - er zijn voldoende mogelijkhe- den om een bouwplaats goed te beveiligen en inbraken en vandalisme te voorkomen. Dat kan een hoop geld schelen, zeker als een ondernemer een beveiligingsbedrijf inschakelt met het KIWA-certifi caat (BRL Bouwplaatsbeveiliging), want dit stelt de kwaliteit van de bouwplaatsbeveiliging zeker. “Op goed beveiligde bouwplaatsen wordt bijna niet gestolen, zo leren de jaarlijkse verenigingsstatistieken”, vertelt Schoema- ker. “En gecertifi ceerde beveiligingsbedrijven werken steeds vaker “no cure, we pay”: als er toch iets wordt gestolen, ver- goeden zij de schade die de verzekering niet afdekt. Daar- bij komt dat aannemers van goed beveiligde bouwplaatsen een hoge korting krijgen op de verzekeringspremie wanneer zij met een gecertifi ceerde beveiliger werken.”


Minder diefstal, minder schade, lagere premie: je zou denken dat er geen bedrijf meer werkt zonder een gecertifi ceerde be- veiliger. Toch regelen nog steeds veel aannemers de veilig- heid zelf - of niet. Waarom? “Dat begrijp ik ook niet goed”, antwoordt Schoemaker. “Ik veronderstel dat het een kwestie van risico-inschatting is; veel ondernemers schatten de kans dat er iets gebeurt, brand of diefstal, niet zo hoog in. Boven- dien heeft men een bepaald risico in de prijs verdisconteerd. De bouw in Nederland zou concurrerender kunnen zijn met goede beveiliging.”


Online risico-inschattingsmodel De ondernemers die lid zijn van VEBON-NOVB werken intus- sen aan de verbetering van hun risico-inschattingsmodel voor aannemers en andere bedrijven in de bouw. “We willen de bouw laten zien wat er voor een project aan beveiliging nodig is en wat dat kost”, legt Welting uit. “Er is al een boekje, dat kun je downloaden via bouwendnederland.nl. Wij zijn nu bezig


met een interactieve versie. Daarmee kun je als aannemer on- line bepalen of je een risicovolle bouwplaats hebt en op welk niveau je die moet beveiligen - er zijn vier niveaus. Ook zie je wat dat ongeveer zal kosten, bij welke gecertifi ceerde beveili- gingsbedrijven je daarvoor terecht kunt en welke verzekeraars reductie geven op de premie als je zo’n gecertifi ceerd bedrijf inschakelt.”


Het online risico-inschattingsmodel zal naar verwachting eind van dit jaar klaar zijn. Dan kan de ondernemer met enige mar- ge calculeren wat de kosten zijn van passende beveiliging. Die kosten zijn vrijwel zeker lager dan de directe en indirecte schade van diefstal.


Ook wat terugdoen als het wél misgaat


De VEBON-NOVB heeft ook een goededoelenstichting, een fonds waar- aan alle aangesloten beveiligingsbedrijven bijdragen. Erwin Schoemaker, die ook directeur van dit Fonds is: “Aan de voorkant ver- dien je met beveiliging en als er ergens anders aan de achterkant iets misgaat, help je de slachtoffers. Dat doen we door het Fonds Slachtofferhulp en de Brandwondenstichting te sponsoren. Zo maken we de cirkel rond.”


Interessante links: •


• •


www.bouwendnederland.nl


www.vebon-novb.nl. Hier vindt u ook de erkende bedrijven vol- gens de BeoordelingsRichtlijn van KIWA


Zie de dieven aan het werk (en de politie ook): bekijk de filmpjes


op bijvoorbeeld http://www.hillsongroep.nl/zoek?query=brandstichting +bouwterrein


Al meer dan 50 jaar een vertrouwd gezicht...


...en toonaangevend in het reinigen, renoveren en inspecteren van riolen, gemalen, kolken, dock shelters, waterbassins, duikerverbindingen en bedrijfsterreinen.


abc-westland 231, 2685 dc poeldijk • postbus 62, 2685 zh poeldijk • tel. 0174-247474 • www.valkdegroot.nlinfo@valkdegroot.nl


42 Nr.6 - 2015 OTAR


Bezoek ons op de


IKT Rioolreparatie praktijkdag 1 oktober 2015 (Harderwijk)


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56