This page contains a Flash digital edition of a book.
Column Maxime Verhagen


NEDERLAND IS NIET AF


Steeds vaker proef ik in Den Haag de teneur van ‘Nederland is af’. Dus, we kunnen allemaal rustig achteroverleunen in onze bank? In onze volledig energie-neutrale woning, wetende dat we nooit te laat op het werk of op afspraken zijn wegens fi les of gestremde treinen? Wetende dat we, waar we ook bewegen, dat altijd 100 procent veilig kan doordat de dijken, straten, snelwegen en fi etspaden in prima staat zijn? Dat onze ouderen in huizen wonen die volledig aangepast zijn aan hun zorgvragen nu en in de toekomst?


Nederland is niet af! De behoefte aan nieuwe woningen, gezon- de scholen, moderne zorginstellingen en voldoende en goed onder- houden infrastructuur blijft onverminderd groot. Alle Nederlanders


zijn gebaat bij veilig, snel en professioneel vervoer. Als ondernemers en als gewone burgers willen we dag in, dag uit verzekerd zijn van goede rijkswegen en snelle spoorverbindingen. En van een gegarandeerde reistijd. En ook regionaal geldt dat. We willen goede provinciale wegen en een lokale infrastructuur die voldoet, qua capaciteit en kwaliteit. Onze nationale economische kracht hangt er vanaf. Ons ondernemingsvermogen en onze groeiperspectieven hangen er vanaf, juist nu we uit de recessie krabbelen en de magere jaren van de cri- sis achter ons laten.


Maar hoeveel mogelijkheden hebben we nog, om snel van A naar B te komen met mensen en goederen? Want terwijl het aantal inwoners van Nederland nog structureel stijgt, trekken de overheden zich op alle fronten te- rug, ook als het om infrastructuur gaat. Een stijgend aantal Nederlanders gebruikt dagelijkse verschillende vor- men van infrastructuur, ondanks ontwikkelingen zoals webwinkels en thuiswerken. Ze gaan op pad met de ei- gen auto of fi ets, maar we zien ook dat steeds meer mensen zich dagelijks verplaatsen met de bus en de trein. Volop reden om te investeren in die essentiële infrastructuur, zou je denken. En bij uitstek een kans voor over- heden om zich te bewijzen. Maar helaas.


Als ik kijk naar de toestand van de infrastructuur nu en de budgetten voor straks, dan heb ik zorgen. Er is on- zekerheid, ook als de plannen al gemaakt zijn en de budgetten vastgelegd lijken. Bijna niets is meer zeker. En daarvan zou ik willen zeggen: Stop met het idee dat we wel klaar zijn. Juist nu moeten we investeren in een duurzame aanpak.


Er zijn gelukkig al lokale overheden die de handschoen oppakken en echt werk maken van het op orde krij- gen van hun conditie, zowel maatschappelijk als economisch. Zij zien het grotere belang. Ik hoop dat zij het voorbeeld gaan vormen voor iedereen die ook beseft dat Nederland niet ‘af’ is. Er is met elkaar nog heel veel te doen.


Maxime Verhagen Voorzitter Bouwend Nederland


Nr.1 - 2014 OTAR O Nr.1 - 2014 TAR 8


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48