This page contains a Flash digital edition of a book.
D


uurzaam GWW is een samenwerkingsverband van marktpartijen, overheidsopdrachtgevers en kennis- instituten, gericht op het duurzamer maken van de


spoor-, grond-, weg- en waterbouw. Samen hebben zij de ‘Aanpak Duurzaam GWW’ ontwikkeld, een praktische werk- wijze om duurzaamheid in GWW-projecten concreet te ma- ken. Niet met allerlei regels en voorschriften, maar juist door oplossingsvrije aanbesteding te stimuleren – liefst in een zo vroeg mogelijk stadium. Met de Green Deal ‘Duurzaam GWW’ willen deelnemende partijen zorgen dat de aanpak breed ge- implementeerd wordt in de GWW-sector en verduurzaming versnellen.


Zuid-Holland


Een van de nieuwkomers – en meteen ook gastheer van het tweede tekenmoment op 10 februari – is de provincie Zuid- Holland. “Met de ondertekening van de Green Deal laten we zien dat we in ons (inkoop)beleid en bij de uitvoering van pro- jecten al langer kiezen voor een duurzame aanpak en dat ook blijven doen”, aldus gedeputeerde Ingrid de Bondt (Verkeer en Vervoer). “Dat is beter voor het milieu, energievriendelijk en goed voor onze portemonnee. Zo hebben we in Alphen aan den Rijn de Steekterpoort in gebruik genomen: een energie- neutraal bedieningscentrum voor bruggen. Verder werken we aan energieneutrale bushaltes met zonnepanelen die energie voor verlichting en reizigersinformatie opwekken. We onder- zoeken een aantal provinciale wegen voor mogelijke nomina- tie als Weg van de Toekomst. Vanzelfsprekend kijken we daar- bij naar de life cycle costs. Dat kan soms betekenen dat je duurder inkoopt, maar door voordelig onderhoud uiteindelijk toch goedkoper uit bent.”


OOK DE VERENIGING VAN


WATERBOUWERS SLUIT ZICH IN FEBRUARI AAN BIJ DE GREEN DEAL


Gelderland


In juni 2013 zetten de eerste ministeries, provincies, gemeen- ten en marktpartijen hun naam onder de Green Deal. Provin- cie Gelderland is net als provincie Utrecht en Overijssel deel- nemer vanaf het eerste uur. Peter van Riswijk maakt zich als beleidsmedewerker duurzaam beheer en strategie binnen de provincie Gelderland al jaren hard voor duurzame ontwikke- ling. “We zijn al dertig jaar bekend met duurzaamheid, maar tot vijf jaar geleden pakte maar een handvol mensen het op. Daar verbaas ik me over, maar ik zie het ook als een uitda- ging.” Duurzaamheid draait volgens Van Riswijk volledig om winst op de lange termijn. “Niet alleen milieuwinst maar ook financiële winst. In het begin kost duurzaamheid misschien iets meer, maar op lange termijn pluk je er de vruchten van. Ik merk dat die manier van denken steeds meer voet aan de grond krijgt.”


Volharding Deelnemen aan de Green Deal was voor Gelderland een lo- gische vervolgstap; de provincie heeft de Aanpak Duurzaam GWW zelf mee ontwikkeld. Toch was het voor Van Riswijk niet altijd makkelijk om collega’s mee te krijgen in zijn duurzame queeste. “Mijn pionierschap voelde vaak als een vijfde wiel aan de wagen: duurzaamheid bleef dressing op de sla, geen prioriteit. Ik moest vaak tegen een ja-maar-stand opboksen.” Dankzij zijn volharding – “opgeven zit niet in mijn karakter” – wist Van Riswijk duurzaamheid uiteindelijk toch op de kaart


10 Nr.1 - 2014 OTAR


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48