This page contains a Flash digital edition of a book.
parkeren en smart mobility. Uit de categoriewinnaars wordt de algemeen winnaar gekozen. Op de eerste beursdag worden de winnaars bekend gemaakt. Eind januari zijn de genomi- neerden gepubliceerd op de Intertraffi c website.


Intertraffi c Amsterdam richt zich op beleidsmakers, specialis- ten en operationeel medewerkers binnen overheden, ingeni- eurs- en adviesbureaus en het bedrijfsleven.


Waar en wanneer Amsterdam RAI Intertraffi c: Hal 1 – 6, 9-11 + Elicium Dinsdag 25 tot en met vrijdag 28 maart 2014 Openingstijden: di-do 10.00 – 18.00, vr 10.00 – 16.00


Voorregistreren vóór 18 maart Vakbezoekers kunnen zich tot 18 maart gratis voorregistreren op www.intertraffi c.com. Men ontvangt dan per e-mail een persoonlijk toegangsbewijs. Vanaf 18 maart geldt een aange- past registratiebeleid. Voor slechts €9 per persoon kunnen bezoekers bij registratie een NS-dagretour 2e klas bestellen. Geldig vanaf elk station in Nederland naar Amsterdam RAI, na 09.00 uur.


Meer informatie: www.intertraffi c.com


Genomineerd in de categorie Veiligheid SaveCap van TNO


Om de verkeersveiligheid voor de kwetsbare verkeers- deelnemers – fi etsers en voetgangers - te vergroten, werkt TNO onder de projectnaam SaveCAP (safer ve- hicles for cylists and pedestrians) aan een speciale air- bag. Deze bedekt de onderzijde van de voorruit en de zijstijlen grenzend aan de voorruit. De auto is uitgerust met een voorwaarts gerichte camera onder de achter- uitkijkspiegel en een intelligent systeem dat alle objec- ten die in beeld komen classifi ceert. In theorie belooft dit systeem veel voor de veiligheid van kwetsbare ver- keersdeelnemers.


Meer informatie: www.tno.nl


Genomineerd in de categorie Parkeren SCANaCAR


Nederlandse genomineerden voor de Innovation Award


Genomineerd in de categorie Infrastructuur


Agmi Area Lighting De Agmi Area Lighting kan in veel verschillende toe- passingen gebruikt worden omdat de lens, die op de modules zit, te veranderen is. Een van de belangrijkste voordelen is dat de lichtopbrengst van elke module af- zonderlijk te bedienen is. De modules zijn individueel aan te passen in de X of Y-richting, waardoor het LED- licht op de juiste plaats komt.


Meer informatie: www.agmi.nl Genomineerd categorie ITS Verkeersmanagement Imtech: ImCity


ImCity is het hart van een Smart City-systeem. De zo- genoemde strategiemanager van de software zet ge- gevens om in actie. De gebruikersinterface geeft de huidige status als een ‘dashboard’ weer waarmee de effectiviteit van beleidsmaatregelen wordt gemeten. In- tegratie van data maakt nieuwe oplossingen mogelijk om zo het beleid van een stad te ondersteunen.


Meer informatie: www.imtech.com


SCANaCAR herkent en registreert kentekens ter onder- steuning van handhaving, opsporing, controle en on- derzoek. Met verschillende technieken en producten is het system in staat om met grote snelheid en betrouw- baarheid kentekens te herkennen. Het is leverbaar als software of als volledig geïntegreerde oplossing met de benodigde hardware en beheertools. Herkenning kan zowel mobiel als op een vaste locatie ingezet worden. Parkeerbedrijven, gemeentes, wegbeheerders, belas- tingdiensten, onderzoeksbedrijven en anderen maken gebruik van de diensten van SCANaCAR.


Meer informatie: www.scanacar.com


Genomineerd in de categorie Smart Mobility


B-Riders van DTV Consultants B-Riders is een project van het Ministerie van Infra- structuur en Milieu en de provincie Noord-Brabant. B- Riders is onderdeel van het Rijksprogramma Beter Be- nutten. Zo’n 2500 mensen worden met een slimme app gestimuleerd om vaker de fi ets te nemen in plaats van de auto. Fietsers ontvangen bonuspunten.


Meer informatie: www.dtvconsultants.nl


BMS Fiets Management System van HR-Groep De nieuwe manier van fi etsenstallingen, het einde van de chaos, de oplossing voor veel gemeenteraden. Dit system helpt om stadscentra netjes en schoon te hou- den en nodigt uit om de fi ets te gebruiken. Met de mo- biele applicatie kan de fi etser gemakkelijk een gratis fi etsenstalling vinden.


Meer informatie: www.hrgroep.nl Nr.1 - 2014 OTAR O Nr.1 - 2014 TAR 43


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48