This page contains a Flash digital edition of a book.
Actueel


Sibelco kiest RadarEye


Heftorens Botlekbrug gereed


Binnen het project A15 Maasvlakte – Vaanplein is eind januari het laat- ste beton gestort voor de zesde hef- toren van de nieuwe Botlekbrug. Er zijn nu in totaal zes torens van elk 58 meter hoog gereed. De bouw van de torens heeft twee weken per toren in beslag genomen. Gedurende de bouw van de torens wordt er 24 uur per dag zeven dagen per week ge- werkt. Voor de zes torens is in totaal 5300m3 beton gestort.


Meer informatie: www.rijkswaterstaat.nl


Orlaco heeft het zichtsysteem Radar- Eye in 2012 op de markt gebracht, een camera- en monitorsysteem dat voortdurend en realtime de voertuig- bestuurder van zicht- en detectie-in- formatie van het werkgebied voor- ziet. Onlangs is een bijzonder project afgerond bij Sibelco Benelux.


Sibelco onttrekt en verfijnt verschillen- de soorten zand en mineralen, voorna- melijk hoge kwaliteit kwartszand voor industrieel gebruik. Hans Ophelders: “RadarEye kwam als beste uit de bus, door het gebruiksgemak, de goede ont- vangst op de monitor en de vermogen om goed te ‘zien’ door het stof en het zand heen. Op dit moment installeren we geleidelijk RadarEye-systemen op al onze wielladertrucks bij alle Benelux- locaties.”


Bestuurder Jos Denneman is tevreden over het werken met RadarEye. “Het is een solide, no-nonsense zichtsysteem dat mij helpt mijn werk te doen. Het maakt mijn werk in de cabine comfor- tabeler, omdat ik niet hoef te draaien om te controleren of ik de truck juist positioneer. De realtime terugkoppe- ling die ik ontvang op het grote display op het dashboard is erg scherp, en de ingebouwde waarschuwingssignalen laten me weten wat er zich achter me bevindt als ik achteruit rijd en wanneer ik moet stoppen. Alles bij elkaar maakt dit het werken simpelweg veiliger en ef- ficiënter.”


Meer informatie: www.orlaco.nl 18 Nr.1 - 2014 OTAR 100 % gerecycled fietspad


Tussen Beilen en Hoogeveen ligt sinds eind vorig 2013 een 100 procent gerecycled beton- nen fietspad. Mebin Hooge- veen, Bork Recycling en BAM Betonwegen zijn samen ver- antwoordelijk voor de realisatie van het project.


Het fietspad was na 25 jaar aan vervanging toe, vertelt bedrijfslei- der Bert Makkinga van Bork Recy- cling: “De provincie Drenthe gunde de opdracht aan grondbedrijf Beu- gel Infrastructuur uit Beilen. Voor het opbreken van het betonfiets- pad deden ze een beroep op onze specialistische kennis als het gaat om slopen. Als onderaannemer wil- den wij deze klus verantwoord én duurzaam aanpakken; Beugel In- frastructuur ging daarin mee. In sa- menspraak met betonleverancier Mebin Hoogeveen en aannemings- bedrijf BAM Betonwegen is vervol- gens een plan van aanpak opge- steld.”


Met precisie


Het oude fietspad moest met pre- cisie worden gesloopt, vertelt vesti- gingsmanager Andries Franken van Mebin Hoogeveen. “Om het be- tongranulaat te kunnen hergebrui- ken mag het geen zaken bevatten die niet in beton thuishoren: wortel-


resten, takken of zand. Het was bo- vendien een uitdaging om de juiste samenstelling te bepalen en aan alle eisen te voldoen. We hebben eerst een proefmengsel gemaakt en vervolgens met BAM Betonwegen bekeken of het goed verwerkbaar was. Dat is goed gegaan, zodat het nieuwe fietspad straks geheel uit het beton van het oude fietspad be- staat.”


Niet nieuw


Hans Leenders van BAM Betonwe- gen is trots op het project: “Voor BAM is dit niet nieuw: in Lim- burg en Brabant heeft deze duur- zame oplossing zich al bewezen, met proeftrajecten in onder meer Baarle-Nassau. Daar hebben we ook Ecocrete®


50 en Ecocrete® 100-


beton aangebracht. Goed dat deze duurzame aanpak met betrekking tot het recyclen van betongranulaat steeds vaker wordt toegepast.”


Meer informatie: www.mebin.nl


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48