This page contains a Flash digital edition of a book.
Innovatie troef op Intertraffi c Amsterdam


De 22e editie van ‘s werelds grootste internationale vakbeurs op het gebied van infrastruc- tuur, ITS verkeersmanagement, verkeersveiligheid en parkeren biedt een goed overzicht van trends, ontwikkelingen en totaaloplossingen voor mobiliteitsissues voor verkeer en vervoer. Innovatie is het sleutelwoord van Intertraffi c Amsterdam en dit komt onder andere tot ui- ting in de Intertraffi c Innovation Award en het Innovation Lab. Het centrale thema van de beurs is Smart Mobility. Naast de 800+ exposanten uit meer dan 50 landen kent Intertraffi c Amsterdam diverse omlijstende activiteiten waaronder het Smart Mobility theater-, semi- nar- en demonstratieprogramma. Een duidelijk gesegmenteerde halindeling draagt bij aan een effi ciënt beursbezoek. Intertraffi c Amsterdam vindt plaats van 25 tot en met 28 maart 2014 in Amsterdam RAI.


H


et Smart Mobility Center in hal 9 biedt een internati- onaal platform aan bedrijven, overheidsinstanties en kennisinstituten om expertise te delen op het gebied van duurzame mobiliteitsoplossingen. Naast de presentaties op de beursvloer omvat het een hoogwaardig seminar-, thea- ter- en demonstratieprogramma met een focus op de volgen- de aandachtsgebieden: • Effi ciënt verkeers- en vervoersmanagement • Bevorderen van multimodaliteit


42 Nr.1 - 2014 OTAR


• Bevorderen van modal shift •


Stimuleren van slimme mobiliteitsdiensten en ticketsyste- men


• Promoten van het gebruik van elektrische mobiliteit


De meest toonaangevende trends en innovaties zullen met de Intertraffi c Innovation Award in de schijnwerpers gezet wor- den. Vijf segment awards zullen toegekend worden in de ca- tegorieën infrastructuur, ITS verkeersmanagement, veiligheid,


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48