This page contains a Flash digital edition of a book.
Grondbank Nederland


verduurzaamt grondstromen


Bij grote bouw- en infrastructurele werken komen grote hoeveelheden grond vrij die tijde- lijk, dan wel defi nitief van de bouwplaats moeten worden afgevoerd. Andersom zijn, ze- ker bij infrastructurele werken weer grote hoeveelheden grond nodig die van elders moeten worden aangevoerd. Zonder enige vorm van coördinatie en wetgeving zou dat leiden tot een wirwar aan ongewenste transportbewegingen in Nederland, een enorme CO2-uitstoot en onduidelijkheid over de kwaliteit (verontreiniging) van grond. Tekst: Olav Lammers


Nr.1 - 2014 OTAR O Nr.1 - 2014 TAR 23


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48