This page contains a Flash digital edition of a book.
Betonnen bruggen en viaducten: Objectief in de plus


Ramspolbrug, Romein Beton


De materiaalkeuze voor een brug of viaduct is doorgaans gestoeld op een mix van objec- tieve en subjectieve criteria. De één vindt namelijk hout een sympathiek materiaal voor een bruggetje in een lommerrijk park, de ander wil per se een betonnen brug - zelfs in zo’n lom- merrijk park - omdat het materiaal beton zich qua vorm, kleur en uiterlijk esthetisch laat ‘kneden’. Voor zover het objectieve keuzecriteria betreft is het goed dat de materialen van- daag de dag op hun waarde kunnen worden beoordeeld. Niet alleen op een heldere reken- som als de prijs voor aanleg en onderhoud, óók op een zwaarwegend aspect als duurzaam- heid. Zowel technische duurzaamheid (durability) als de zorg voor morgen (sustainability).


Tekst: Paul Engels 38 Nr.1 - 2014 OTAR


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48