This page contains a Flash digital edition of a book.
‘Al lianties en de trap’


GastColumn Jacques Reijniers


Recent was er een succesvol symposium over de leeraspecten van het alliantiecontract van het project A2 Hooggelegen (een prachtig staaltje Hollands trots), niet vanwege - zoals zo vaak bij symposia – de succesverhalen, maar omdat de inleidingen en discussies aangezet hebben tot nadenken over de meerwaarde en de noodzakelijke context. Inspiratie en exploratie stonden centraal. De titel van het symposium was: ‘Je hoeft niet de hele trap te zien om de eerste stap te kunnen zetten’. Niet voor niets, want veel infrastructuurprojecten worden gecontracteerd op basis van voorcalculaties van in detail uitgewerkte plannen. En, als het gedurende de realisatie toch anders moet, wordt keurig een meerwerkfactuur ingediend.


Bij steeds meer projecten is door complexiteit, technologie, omge- ving, et cetera vooraf niet te bepalen hoe de realisatie is. Dit leidt


zowel voor opdrachtgever, (onder)aannemer(s) en andere betrokkenen tot onzekerheid, risico’s en onrust. Re- alisatietijdstip en budget zijn vaak vastgestelde piketpalen, terwijl het functionele eindresultaat (‘waar dient het ten fi nale toe’) vaak ook vooraf bepaald is. De voorbeelden, zoals door collega Arjan van Weele tijdens het symposium verteld en beschreven in zijn column in Otar (9-2013), getuigen er van.


Het alliantieconcept helpt onzekerheid, risico’s en onrust te reduceren en te managen. Het succesbepalende sleutelwoord hierbij is vertrouwen. Voorwaar niet gemakkelijk, want er zijn ook tegengestelde belangen. Dit is de basis en daar moet van tevoren in worden geïnvesteerd. Tijdens het symposium werd het belang van pro- actief werken benadrukt. Niet alles hoeft vooraf uitgedokterd te zijn: ontwikkelen tijdens uitvoering. Techniek, planning, control, et cetera zijn schitterende thema’s voor technici in een technisch hoogwaardig project. Ech- ter, zo leren we, het gaat met name om de samenwerking tussen en met mensen. Zoals een contractmanager van Rijkswaterstaat het eens aan mij verwoordde: het gaat om accepteren, respecteren, waarderen en houden van mensen. Het gaat ook om keihard werken, elkaar durven aanspreken, plezier in het werk hebben, trots zijn, openheid en draagvlak creëren.


Patrick van Veen (Apemanagement) leerde de aanwezigen dat ‘vlooien’ in projecten cruciaal is voor succes en, als je niet van mensen houdt, je tegenwerking krijgt. Ook Rob Houben (Vanderlande Industries) benadruk- te met zijn voorbeeldprojecten het belang van bovengenoemde aspecten voor succesvolle realisatie van grote projecten.


Het kan dus wel en het A2 Hooggelegen alliantieconcept laat het zien. Het vraagt wel om een omwenteling in ons denken. Vele studies laten de succesbepalende mensfactor niet onbesproken. Maar de praktijk blijkt weer- barstig. Wordt het niet tijd dat technici en projectleiders het vak psychologie gaan volgen? Projectmanage- ment nieuwe stijl: een grootse uitdaging met samenhang tussen techniek, project en mens. Investeren in de mens-voorbereiding van een project vergroot het vertrouwen in de partners en dan is het niet nodig de hele trap aan het begin te overzien. Een sleutel ligt hier bij opdrachtgevers, opdrachtnemers en andere betrokke- nen, die actief willen participeren: op weg naar het eindresultaat! De directeur-generaal van Rijkswaterstaat gaf aan om ook het alliantieconcept serieus toe te voegen aan het pallet van verschillende contractvormen en het ook te gebruiken. Mijn afsluitende oproep is: doe het verstan- dig en blijf er continue verbeterend van leren.


Prof.dr.ing. Jacques J.A.M. Reijniers MBA Inkoopmanagement Nyenrode Business Universiteit Apollo Consultancy BV


Nr.7/8 - 2013 OTAR TAR


O Nr.7/8 - 2013


31


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48