This page contains a Flash digital edition of a book.
tekens over de menging van oud en nieuw bitumen. Benoît Dupergé van Esso SAF toonde de resultaten van onderzoek naar de menging in relatie tot de mengtemperatuur. Deze re- sultaten zijn te gebruiken bij het vaststellen van de eigen- schappen van LTA met hergebruikt asfalt.


Algen voor bitumen?


gemaakt van Luminumpave, zoals het lichtgekleurd asfalt wordt genoemd. Een reductie van 40 procent op de energie nodig voor de verlichting zou haalbaar zijn zonder afname van de verkeersveiligheid.


Voertuigverliesuren


Algen zijn bruikbaar bij de productie van bitu- men. Ook hebben ze een hoge voedingswaarde.


Ludo van Duuren van ESHA Infra Solutions vertelde tijdens de Asfaltdag over het gebruik van algen als basis voor bitu- men. Algen bevatten een hoog percentage olie, veel hoger dan bijvoorbeeld koolzaad. Uit de gedroogde algen is de olie te winnen die bruikbaar is als toeslagstof bij de productie van bitumen. Algen zijn relatief eenvoudig te kweken waardoor bi- tumen als grondstof verduurzaamd. Daarnaast hebben algen een hoge voedingswaarde. In het pauzedrankje waren algen verwerkt waarmee dit werd onderstreept.


50 tinten grijs


Hoe zijn voertuigverliesuren te voorkomen? Bron: Beeldbank RWS, Harry van Reeken.


Teije Gorris van TNO ging in op de kosten en baten van infra- structuur. Hij illustreerde zijn presentatie met een filmpje over de schade van een ongeluk in voertuigverliesuren. Er gebeurt een ongeluk, daardoor ontstaan opstoppingen. Hoe kun je dat voorkomen? Volgens Gorris wellicht door meer bewustwor- ding. Het voorkomen van opstoppingen heeft hoge prioriteit. Dat belang kun je ook meten.


Gorris sprak ook over directe kosten versus indirecte. Soms kun je met hogere directe kosten op de indirecte kosten be- sparen, maar waar gaan de revenuen naartoe? Is degene die investeert ook degenen die de winst krijgt? Meestal niet.


Gebiedscontract Beheer & Onderhoud


Een fietspad met Luminumpave in Purmerend. Bron: Dura Vermeer


Nee, geen verslag van het lustopwekkende boek met deze naam. Tijdens de Asfaltdag ging het over de lichtgekleurde wegdekken die in opkomst zijn. Een interessante manier om energie te besparen. Nu overheden steeds vaker bezuinigen op verlichting, moet er toch een bepaald niveau van zicht- baarheid zijn. In tunnels was al langer bekend dat je bij lichte wegdekken minder verlichting nodig hebt. Robbert Naus van Dura Vermeer Divisie Infra laat tijdens zijn presentatie diverse voorbeelden zien. Met name in Frankrijk wordt veel gebruik


14 Nr.1 - 2014 OTAR


Wim van Veen van de provincie Noord-Holland en Jan Jor- na van Dura Vermeer spraken tijdens de Asfaltdag over de verandering die zij signaleren in de contracten voor Beheer & Onderhoud. Was het in het verleden zo dat de opdrachtge- ver bepaalde wat er moest gebeuren en de opdrachtnemer dat alleen maar uitvoerde, nu zien zij dat beide partijen er baat bij hebben om meer verantwoordelijkheid bij de opdrachtne- mer te leggen. De overheidsopdrachtgever maakt zijn eisen kenbaar en de opdrachtnemer bekijkt hoe dat zo goed mo- gelijk kan worden ingevuld. Omdat de opdrachtnemer voor langere tijd aan een gebied verbonden is, kan efficiënter, en daarmee duurzamer, worden gewerkt. De aannemer wordt gestimuleerd om het proces te optimaliseren en innovatiever te werk te gaan. Hij krijgt meer vrijheid en kan flexibeler met de inzet van mensen en materieel omgaan. Ook kunnen de werkzaamheden van de verschillende projecten beter op el- kaar worden afgestemd waardoor er minder hinder is voor de weggebruiker.


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48