This page contains a Flash digital edition of a book.
Bruggen Frederikssund Denemarken en Wenduine België


Een boogbrug met een overspanning van 40 meter werd in Nederland bij Koninklijke Wijma in Kampen vol- ledig geprefabriceerd en in twee dagen (eigenlijk twee nachten) in Frederikssund gemonteerd met een mini- male belasting voor de drukke verkeersdoorvoer. In België werkt de onderneming momenteel aan de 80 meter lange zogenoemde ‘Wrakhoutbrug’ bij Wendui- ne, naar ontwerp van West 8 architekten. Daarbij is de constructie opgebouwd uit 600 verschillende azobé delen van 12 cm dik en 20-30 cm breed. Ook hierbij is de constructie 3D getekend en zijn alle houten on- derdelen cnc-gefreesd. Hout leent zich bij uitstek om te prefabriceren vanwege het relatief geringe gewicht van de constructies. Peter Zanen van Koninklijke Wij- ma in Kampen: “Deze ontwerpen en uitvoeringen laten de prachtige toekomstkansen voor dit materiaal in de bruggenbouw zien.”


waterstaat enkele jaren geleden reden zwaar in te zetten op minder milieubelastende toepassingen in hout. Dat leidde in 1999 tot ontwikkeling en plaatsing van vier houten wegporta- len op knooppunt Zonzeel bij Breda en op de A9 bij Alkmaar. Om iets aan de zinkemissie van geleiderails te doen, werd sa- men met ontwerpbureau IDEAL&CO een houten geleiderail ontwikkeld. De Provincie Noord-Holland is na het pilotproject aan de N23 Westfrisiaweg bij Heerhugowaard uit 2011erg te- vreden over de houten geleiderail. William Romkes, adviseur GWW directie B&U/IGI van de provincie zegt: “Vooral de le- vensduur van 40 jaar en de onvervormbaarheid in geval van een calamiteit maakt dat zowel exploitatie- als reparatiekosten een stuk lager uitvallen dan bij zinken exemplaren. En dan is er nog de milieucomponent van minder zinkemissie naar de bo- dem. Het is nu tijd de productie op te schalen en te optimalise- ren. De geleiderail hoort bij de weg van de toekomst.” En dat zijn de provincies Friesland en Brabant met hem eens, want ook hier is de houten geleiderail respectievelijk in Woudsend en Oss succesvol toegepast. De toepassing van hout kent vol- gens prof. dr.ir. J.W.G van de Kuilen, hoogleraar Houtconstruc- ties en Houttechnologie TU Delft en TU München, technisch weinig beperkingen. “We kunnen inmiddels van elke houtsoort de sterkte goed berekenen, zodat er zonder afbreuk te doen aan de regelgeving, meer mogelijk is met hout”.


34 Nr.1 - 2014 OTAR


85.000 kuub


Nederland past jaarlijks naar schatting circa 202.500 kubieke meter hout in de gww toe, waarvan circa 85.000 kuub tropisch hardhout uit Afrika en Midden-Amerika met een keurmerk van duurzame winning zoals FSC of PEFC. Dit betekent dat het hout afkomstig is uit bosbeheer en kap dat plaats vindt vol- gens internationaal vastgestelde en erkende duurzaamheids- criteria. Hierbij wordt de functie van het bos behouden, wordt er geen schade toegebracht aan de in het bos levende flo- ra en fauna, blijft de biodiversiteit intact en hebben de in het bos levende bevolking en andere belangengroepen inspraak. Technisch manager Eric de Munck van Centrum Hout in Al- mere: “Om een en ander goed voor elkaar te krijgen is vaak een traject van jaren. Een bosareaal moet niet alleen goed in kaart worden gebracht, maar er moet ook een exploitatieplan- ning worden gemaakt die met een groot aantal zaken rekening houdt. Vervolgens wordt de exploitatie nog eens periodiek door een onafhankelijke certifi ceerder gecontroleerd. Certifi - cering kost jaren werk en vele honderdduizenden euro’s. Maar de houthandel neemt haar verantwoordelijkheid en biedt de klanten een aantoonbaar duurzaam geproduceerd product.”


Green Deal De branchevereniging Koninklijke Vereniging van Nederland-


Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48